Mangfold og flerkulturelle perspektiver

Hva kjennetegner en flerkulturell skole?

En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. Ulikheter i kultur, språk og religiøs bakgrunn kan være en verdifull kilde til kunnskap og forståelse og kan bidra til aksept for og anerkjennelse av ulikheter (Kunnskapsdepartementet, 2007, s 9).

På denne siden finner du forslag til hvordan man kan arbeide med mangfold og flerkulturelle perspektiver i skolen, og hvordan man kan lære av historien for å demme opp for rasisme og fordommer.

 

Filmer til bruk i undervisning

NAFO har laget filmer der ungdom fra de nasjonale minoritetene snakker om temaene identitet, diskriminering og det å være norsk. Filmene kan brukes i undervisning på ungdomsskole og videregående som utgangspunkt for diskusjoner om blant annet fordommer og rasisme, og for å lære mer om de nasjonale minoritetene. Det er laget refleksjonsspørsmål og oppgaver rundt sentrale begreper i filmene. 

Typisk norsk?

nni2Typisk norsk?
I filmen diskuterer og problematiserer ungdommene en rekke påstander om hva som er typisk norsk. Et viktig poeng i filmen er at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn. Kortene med påstander som brukes i filmen, kan lastes ned og benyttes i undervisningen.
Filmen med tilhørende oppgaver finner du her.

Identitet

nn2Identitet
I denne filmen reflekterer ungdommer fra de nasjonale minoritetene over begrepet identitet. De snakker blant annet om hvordan familie, tradisjoner og språk har påvirket deres identitet. For noen er det å tilhøre en nasjonal minoritet veldig viktig for identitetsfølelsen.
Filmen med tilhørende oppgaver finner du her.

Diskriminering

Identitet 2Diskriminering
I filmen samtaler ungdommer fra de nasjonale minoritetene rundt begreper som fordommer og diskriminering. Ungdommene bruker kort med sentrale begreper som utgangspunkt for samtalen. Disse kortene kan lastes ned og benyttes i undervisningen.
Filmen med tilhørende oppgaver finner du her.

Daniel – norsk og rom

daniel-2Daniel – norsk og rom
Daniel er både norsk og rom. I denne filmen snakker han om sine egne erfaringer med å være i minoritet, og hva han tenker om de tre temaene, diskriminering, identitet og typisk norsk.
Se filmen her.

 

Språklig og kulturelt mangfold som ressurs

Hei-plakater på flere språk

Si hei til barn, elever, foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler på flere språk i løp av dagen. NAFO har laget en plakat med hei på flere språk. Vi har også skrevet det slik det uttales.


Hei-plakat blå
Hei-plakat grønn
Hei-plakat gul

Språklig og kulturelt mangfold – et idéhefte

NAFO har laget et idéhefte med eksempler på hvordan språklig og kulturelt mangfold kan benyttes som en ressurs i fagene og i arbeidet med å utvikle et inkluderende læringsmiljø. Heftet gir flere eksempler fra skoler som synliggjør mangfoldet og benytter språklig og kulturelt mangfold i tverrfaglige aktiviteter.
Lenke til Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold

Det flerspråklige bibliotek (DFB)

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er en tjeneste for alle biblioteker i hele landet. De tilbyr utlån av bøker og elektroniske tekster på flere språk.
Les mer på nettsiden til Det flerspråklige bibliotek

Faglitteratur

den felleskulturelle skolen_final.inddDen felleskulturelle skolen, An-Magritt Hauge, 2014
Forfatteren beskriver hvordan det flerkulturelle perspektivet blir en selvfølgelig del av lærernes pedagogiske og didaktiske arbeid. Områder som blir tatt spesielt opp er internasjonalisering av opplæringen, antirasistisk arbeid og samarbeid mellom skole og hjem.

 

Nettressurser til bruk i undervisning

Aldrimer22juli.no

Aldri_mer_22._juliAldrimer22juli.no
Antirasistisk senter har laget skolenettstedet aldrimer22juli.no som skal informere og spre kunnskap til skoleungdom for å demme opp for rasisme og fordommer.
Gå til nettstedet her.

Folkemord.no

folkemord-no Folkemord.no
På dette nettstedet kan du lese om folkemord og massedrap som har skjedd i løpet av det siste hundreåret. Eksemplene forteller oss litt om hva som får mennesker til å begå onde handlinger. Ved å lære om dette, kan vi lettere se faresignaler i verden i dag.
Gå til nettstedet her.

Undervisningsmateriell fra HL-senteret

hl-senteret-logo-norsk
Her kan du finne undervisningsmateriell til nedlastning utviklet av HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter). Oppleggene er tilpasset ungdomsskolen og videregående skole, og er vedlagt egne lærerveiledninger.
Lenke til HL-senterets materiell.

Dembra – demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme

Mot utenforskap og hat i skolen
Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.
dembra.no

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord