Læremidler og informasjonsmateriell

Læremidler og ressurser for læreren

 • Læremiddelbase fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) inneholder 190 læremidler for voksne innvandrere. Mange passer også for elever i vgo
 • Praktisk norsk 1 på nett har oppgaver der en kan jobbe med vanlige, dagligdagse fraser og strukturer tilpasset nivå A1 og A2
 • Praktisk norsk 2 på nett har oppgaver som gir en innføring i norsk grammatikk tilpasset nivå A2 og B1.
 • Migranorsk er et nettbasert, interaktivt læreverk i norsk for voksne innvandrere
 • Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk har selvinstruerende grammatikkøvelser, mange med lyd, der elever som kan en del norsk får direkte respons på svarene.
 • Grip er et læreverk i grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag. Grip er rettet mot voksne men kan brukes av alle elevgrupper og følger læreplanene for kunnskapsløftet 1.-7. trinn
 • Veien fram er et lisensiert nettkurs i norsk med moduler for yrkesfag, realfag og samfunnsfag.
 • Abc PC – et nettbasert kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin. Gratis og tilgjengelig på Internett og som cd
 • Nynorsk for minoritetspråklege. Nettsida er ein ressursbase for skulen oppretta av Nynorsksenteret.
 • Nettnorsk er et interaktivt kurs i norsk som andrespråk for elever i videregående opplæring. Kurset legger stor vekt på praktisk, interaktiv oppgaveløsning.
 • GREI er et nettbasert grammatikkspill for elever f.o.m. mellomtrinnet t.o.m. videregående opplæring; egne undersider spesielt tilpasset minoritetsspråklige elever
 • Kikora: Matematikk på ulike språk. Korte filmer som sammenligner matematiske systemer på norsk og følgende seks språk: arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja.
 • Digitale ordbøker på flere språk

 • Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner på 33 språk
 • LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige i Norge
 • Book 2 er et nettsted hvor man kan lære å snakke og lytte på mange språk.
 • Flerspråklige nettressurser

 • Mattebegreper på tolv språk.
 • Svensk Mattebegrep på 21 språk
 • Salaby.no har oppgaver med tall på polsk, somali, tamil, tigrinja, litauisk og tyrkisk.
 • Webbmatte er et et gratis svenskt nettsted som inneholder skriftlige forklaringer, bilder og video i matematikkfaget for ungdomsskolen (åtte språk) og videregående (tre språk).
 • Matriks er historie for ungdomstrinnet på arabisk, polsk og russisk
 • Samfunnskunnskap.noinneholder bl a enkle tekster om historie, geografi og levesett, utdanningssystemet i Norge, arbeidsliv og demokrati og velferdssamfunn på 17 språk.
 • Flerspråklig skjønnlitteratur

 • Det Flerspråklige Bibliotek er et bibliotektilbud for flerspråklige som har bøker på 30 forskjellige språk.
 • Flerspråklige fortellinger er fortellinger fra ulike deler av verden som fortelles på to språk samtidig. Fortellingene finnes både som animasjonsfilmer, digitale billedbøker og lydfiler.
 • Informasjonsmateriell til elever og foresatte

 • FUG har en side med materiell på ulike språk som for eksempel konferansetime, svømming, utflukter m.m.
 • Vilbli.no er informasjon om videregående opplæring på flere språk
 • Tilbakestill glemt passord
  Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord