Yrkesfag

 
På denne siden finner du ressurser knyttet til noen av yrkesfagene. Her finner du filmer til bruk i undervisning på flere språk og begrepsdatabaser som elever og lærere kan benytte seg av.
 

Bygg- og anleggsteknikk

Legomenn som byggerOrd- og begrepsdatabase, Vg1 bygg- og anleggsteknikk.
Utviklet av NAFO i samarbeid med faglærere fra utdanningsprogrammet. Utprøving i mindre målestokk foregikk våren 2016, og skoleåret 2016-2017 foregår en større pilotering. Ta kontakt med Dag.Fjastad@oslomet.no dersom du ønsker å prøve ut ressursen. Les mer om prosjektet her.

Helse- og oppvekstfag

Legomenn som byggerOrd- og begrepsdatabase, Vg1 helse- og oppvekstfag.
Utviklet av NAFO i samarbeid med faglærere fra utdanningsprogrammet. Utprøving i mindre målestokk foregikk våren 2016, og skoleåret 2016-2017 foregår en større pilotering. Ta kontakt med Dag.Fjastad@oslomet.no dersom du ønsker å prøve ut ressursen. Les mer om prosjektet her.
 

Barne- og ungdomsarbeiderfag

barns motoriske utvikling Barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder er en film som gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk det første leveåret. Den er laget av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Filmen finnes på norsk, engelsk, somali og arabisk. Se filmene her.

Restaurant- og matfag

Filmer til restaurant og matfagFilmer til restaurant- og matfag
Snøball Film har produsert en filmserie med 10 filmer om grunnleggende fagbegreper for Vg1 restaurant- og matfag . Filmene foreligger på seks språk, norsk, engelsk, arabisk, kurdisk, somali og tyrkisk, og til hver film er det utviklet begrepslister, spørsmål, praktiske oppgaver, lenker og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord