Fokustreff videregående skoler

En gang i året inviteres alle videregående skoler som er NAFOs fokusvirksomheter til et nasjonalt treff i Oslo. Disse nettverkssamlingene skal bidra til kompetanseheving i våre fokusskoler og vil gjenspeile aktuelle saker på skoleområdet og det skolene er opptatt av og driver med. Bare fokusvirksomheter kan delta på fokustreffene. Program og presentasjoner finner du under.

Fokustreff 2017

 

Fokustreff 2016

 

Fokustreff 2015

Holdninger og inkludering i den flerkulturelle skolen

Karriereveiledning og utdanningsvalg

 

Fagdag om innføringstilbud for ungdom med kort botid 13. november 2015

Program og presentasjoner

Fokustreff 2014

Nytt fra NAFO v/ Dag Fjæstad
Realkompetansevurdering ved inntak til videregående opplæring. v/ Enhet for voksenopplæring, Trondheim
Flerkulturell oppvekst. Ressurser og utfordringer v/ Kjell Østby, Larvik læringssenter
Å gå på skole på andrespråket – Flerspråklige elever og aktivitetene i klasserommet v/ Birigitte Fondevik, Høgskolen i Volda
Helhetlig opplæring for ungdom og samarbeid ved overgang fra grunnskole til videregående
Namsos voksenopplæring
Fredrikstad internasjonale skole
Innvandrarsenteret i Florø

Fagdag 4. november 2014 for ungdomsskoler, videregående og grunnskole for voksne

Program og presentasjoner

Fokustreff 2013

 

Fagdager om ungdom med kort botid 2013

Program og presentasjoner

Fokustreff 2012

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord