Fokusvirksomheter

NAFO har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. I hvert fylke samarbeider vi med en eller flere videregående skoler som er valgt ut i samråd med skoleeier og eventuelt fylkesmannen.

 

Med fokusskoler mener vi en skole
• som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Nedenfor er en oversikt over fokusskolene med lenke til en kort presentasjon av hver enkelt skole, skrevet av skolen selv.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord