Fylkeskommunalt skoleeiernettverk

I mai 2011 ble det etablert et skoleeiernettverk for videregående opplæring. Hensikten var å skape et forum for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og skolering for administrative tilsatte i fylkeskommunene. Nettverket har spesielt fokus på opplæringstilbudet for språklige minoriteter og utvikling av flerkulturelle læringsfellesskap. På nettverksmøtene diskuteres aktuelle problemstillinger knyttet til nasjonale og fylkeskommunale føringer innenfor opplæringen av minoritetsspråklige elever.

Kontaktperson: Dag Fjæstad

Under finnes møteprogrammer og presentasjoner fra samlinger i nettverket.

svart hvitt to ungdommer
Sofienberg vgs
Elever kombinasjonsklassen

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord