Yrkesfag

På denne siden finner du ressurser knyttet til noen av yrkesfagene tilpasset elever som holder på å lære seg norsk.

Restaurant- og matfag

Filmer til restaurant og matfag

Serie med ti filmer om grunnleggende fagbegreper for Vg1 restaurant- og matfag . Filmene foreligger på seks språk, norsk, engelsk, arabisk, kurdisk, somali og tyrkisk, og til hver film er det utviklet begrepslister, spørsmål, og praktiske oppgaver.

Helse- og oppvekstfag

LearnNow2 – helsenorsk er en gratis nettressurs i helsenorsk på B1-nivå som kan brukes både i klasseromsbasert undervisning og som selvstudium.

Barne- og ungdomsarbeiderfag

to babyer ligger på magen med hver sin leke.
Fra filmen «Barns motoriske utvikling 0-15 måneder» produsert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder er en film som gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk det første leveåret. Den er laget av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Filmen finnes på norsk, engelsk, somali og arabisk.