Innføringstilbud i videregående – organisering

Forberedelse til videregående opplæring

Elever som kommer til Norge sent i skoleløpet står overfor mange utfordringer både språklig og faglig. Mange av de nyankomne elevene trenger særskilt oppfølging for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Noen kommuner tilbyr et ekstra frivillig år i grunnskolen, andre steder kan elevene gå over i grunnskole for voksne som kan være lokalisert enten på voksenopplæringen eller på en videregående skole. En tredje mulighet er å gå over i et innføringstilbud på videregående nivå. De fleste fylkeskommuner har valgt å ha innføringstilbud som år 0, og de kan da bestemme innhold og omfang i tilbudene som gis. Slike tilbud tar ikke av elevenes opplæringsrett.

Lokale læreplaner

Hordaland fylkeskommune har som et kvalitetssikringstiltak laget egne lokale læreplaner for sine innføringstilbud.

Veileder og eksempelsamling

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder kalt «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever». Den beskriver muligheter og begrensninger for skoleeiere som ønsker å tilby innføringstilbud innenfor tilbudsstrukturen til nyankomne minoritetsspråklige elever. Utdanningsdirektoratet har også laget en eksempelsamling som gir konkrete råd om hvordan opplæringen kan organiseres innenfor tilbudsstrukturen.

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever – veileder og eksempelsamling

Eksempler på organisering av innføringstilbud

Nedenfor finner du eksempler på hvordan noen videregående skoler organiserer opplæringen.

Kombinasjonsklasse

Mange kommuner og fylkeskommuner samarbeider om opplæringstilbud for elever i alderen 16-24 med kort botid i Norge.
Kombinasjonsklasser

Innføringstilbud

Grunnskoleopplæring på videregående skole

Eid Vidaregåande skule – Nordfjordeid

Vest-Lofoten videregående skole har inngått avtale med Vestvågøy kommune om å tilby minoritetsspråklige ungdommer og voksne norsk med samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring.

Hamar katedralskole – innføringstilbud der elever med kort botid kan gjennomføre grunnskoleeksamen i løpet av 1-3 skoleår.

Sofienberg vgs
Elever kombinasjonsklassenPPT Udir