Læringsressurser

Når man underviser minoritetsspråklige voksne, er det viktig å benytte det språklige og kulturelle mangfoldet som en ressurs. Opplæringen må tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger, og riktig språklig tilrettelegging er viktig. Nedenfor kan du finne informasjon om språkutviklende undervisning og prinsipper for god andrespråkslæring. Du kan også finne informasjon om alfabetisering og særskilt språkundervisning for voksne. I tillegg finner du en liste med læremidler og informasjonsmateriell, samt en lenke til nettstedet Skolekassa som har digitale læringsressurser på ulike språk.

 

 

 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord