Realfag – voksenopplæring

 

På denne siden finner du læringsressurser knyttet til realfagene, hovedsakelig matematikk. Her kan du blant annet finne flerspråklige nettressurser og tekster og filmer om hva det vil si å lære seg matematikk på et nytt språk.
 
Matematikk

For deltakere uten tilstrekkelige norskferdigheter kan regning by på utfordringer blant annet på grunn av mange vanskelige fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig at alle lærere som arbeider med regning, bruker arbeidsmåter som er språkutviklende for elevene. Dette kan blant annet være å legge opp undervisningen slik at deltakerne opparbeider seg gode muntlige ferdigheter i regning med vekt på sentrale begreper. Mange deltakere uten tilstrekkelige norskferdigheter kan de aktuelle begrepene på sine morsmål, og det er viktig å legge til rette for at deltakerne kan benytte seg av de ferdighetene og begrepene de allerede har. Les mer på Udirs nettsider.
 

Matematikkbegreper på flere språk

mattebegreper-knapp Hefter med matematikkbegreper som kan være en hjelp til å forstå innholdet i matematikkundervisningen uavhengig av språk. Heftene kan brukes av læreren for å forklare sentrale begreper på deltakerens morsmål, av tospråklige lærere eller av deltakerne selv. Heftene er lagt ut i PDF- og Word-format og kan fritt skrives ut og brukes i undervisning og leksearbeid.
Gå til matematikkbegreper her.

 
 
mattebegrpp-puff
Den svenske siden Mattebegrepp har oversettelser fra svensk til 22 ulike språk. Dersom det er et språk du ikke finner på de norske sidene, kan du forsøke her.
Gå til den svenske siden Mattebegrepp her.
 
 

Opplæringsvideoer på flere språk

nrkskole-160 NRK Skole for flere
Opplæringsvideoer i matematikk dubbet på dari, arabisk, pashto, kurmanji og tigrinja. Man kan finne videoer om blant annet de fire regneartene, brøk og geometri.
Gå til NRK Skole for flere her.
 
 
 
webmatte-seWebmatte.se
Et gratis svensk nettsted som inneholder opplæringsvideoer og andre matteressurser på svensk, arabisk, engelsk, spansk, persisk, polsk, russisk og somali. Videoene er laget for ungdomsskolen og videregående, men de kan også passe for deltakere i voksenopplæringen.
Gå til Webmatte.se her.

Matematiske systemer i ulike språk

wiggo_kilborn_kikoraÅ lære matematikk på et nytt språk.
Korte filmer som sammenligner matematiske systemer i språkene arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja med norsk. På hvert språk er det filmer om tall, de fire regneartene og tid, klokke og kalender. Filmene er laget på oppdrag av Kikora i forbindelse med et prosjekt for andrespråksundervisning i matematikk.
Lenker til filmene finner du her.

 

Naturfag

nrk-newton Newton på flere språk
NRK Skole for flere har klipp fra Newton dubbet på dari, arabisk, pashto, kurmanji og tigrinja. Newton tar for seg en rekke naturfaglige tema.
 
 
 
 
Klimafilm fra Snøball Klimafilmer på flere språk
Klimafilm.no består av filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. Hver film har en varighet på 8-10 minutter og har et tydelig tema. Filmserien danner tilsammen et helhetlig bilde av fagfeltet. Filmene og de tilhørende ressursene dekker kompetansemål for fagene naturfag, samfunnsfag, geografi, geofag, biologi, teknologi og forskningslære (ToF), norsk og KRLE. Filmer og oppgaver er tilgjengelig på engelsk, sorani, kurmanji, arabisk og somali, samt oppgaver på nynorsk.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord