Webinar om dialog i barnehagen 23. november

Hvordan kan barnehagen legge til rette for minoritetsspråklige barns deltakelse i dialoger? Mandag 23. november fra kl. 17 til 18 presenterer Katrine Giæver sin rykende ferske doktorgradsavhandling med tittelen «Dialogenes vilkår i den flerkulturelle barnehagen».

Muligheter til deltakelse i den flerkulturelle barnehagen

I sitt doktorgradsarbeid setter Katrine Giæver søkelys på den flerkulturelle barnehagen og hvilke muligheter minoritetsspråklige barn gis til deltakelse. Avhandlingen hennes er en undersøkelse av hvordan personalet i barnehager legger til rette for at barn kan delta i dialoger, uavhengig av språklig og kulturell bakgrunn. På webinaret legger hun fram resultater fra sin undersøkelse og gir råd til hvordan personalet i barnehagene kan styrke de minoritetsspråklige barnas deltakelse.

Katrine Giæver er høgskolelektor ved OsloMet med språk og flerkulturelt arbeid som fokusområde. Hun er utdannet førskolelærer og har lang erfaring fra barnehagefeltet. Hun har skrevet fagbøker og artikler og har tidligere arbeidet som rådgiver på NAFO.

Fotograf: Elena Tkachenko

Påmelding

Forelesningen «Hvordan kan barnehagen legge til rette for minoritetsspråklige barns deltakelse i dialoger?» starter kl 17.00, og vi håper mange har anledning til å delta. Det vil bli anledning til å stille spørsmål. Forelesningen blir ikke tatt opp, så det blir ikke mulighet til å se den i etterkant.

Påmeldingsfristen gikk ut 18. november. De påmeldte skal ha fått påloggingslenke tilsendt på e-post.