Webinar om ny læreplan i grunnleggende norsk

Mandag 19. oktober fra kl. 15:00 til 16:00 inviterer vi til webinar i forbindelse med fagfornyelsen. Webinaret vil ha fokus på den nye Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og hvordan skolene kan arbeide med den i klasserommet. Det er gratis å delta, og man må melde seg på innen 14. oktober.  

Webinaret et ledet av Irmelin Kjelaas som er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Kjelaas har sittet i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og sitter nå i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. Kjelaas jobber også med ulike forskningsprosjekter som omhandler språklig mangfold i skole og samfunn og språkopplæring for nyankomne flyktningungdommer.  

Irmelin Kjelaas

Gå til påmeldingsskjema.