Å lære matematikk på et nytt språk

På youtube finner man nå en del korte og nyttige filmer om å lære matematikk på et nytt språk. Videoene kan være til stor hjelp for matte-lærere som har elever med andre morsmål enn norsk.

På Youtube finner man en del korte og nyttige filmer om å lære matematikk på et nytt språk. De er laget på oppdrag av Kikora i forbindelse med et prosjekt for andrespråksundervisning i matematikk. Videoene kan være til stor hjelp for matematikklærere som har elever med andre morsmål enn norsk. Forfatteren bak filmene er Wiggo Kilborn.

Å lære matematikk på et nytt språk

Kilborn fremhever forskjellen mellom å lære hverdagsspråk og fagspråk og nødvendigheten av en språkutviklende arbeidsmåte i alle fag. Han mener det er en stor fordel at matematikklæreren vet noe om matematikk på elevens morsmål. Ofte kan det ta flere år å bygge opp matematikkbegreper på et nytt språk, og i mellomtiden er viktig med tospråklig fagopplæring.

Kontrastiv matematikk: Tall, regnearter, tid, klokke, kalender

Matematikklærere i alle skoleslag vil ha nytte av å få en forklaring på forskjeller i matematikk mellom norsk og en del aktuelle morsmål i norsk skole. Det finnes korte filmer om tall, de fire regneartene samt tid, klokke og kalender som sammenligner norsk og følgende seks språk: arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja.

Arabisk

Tall på arabisk
De fire regnartene på arabisk
Tid, klokke og kalender på arabisk

Dari

Tall på dari
De fire regneartene på dari
Tid, klokke og kalender på dari

Pashto

Tall på pashto
De fire regneartene på pashto
Tid, klokke og kalender på pashto

Polsk

Tall på polsk
De fire regneartene på polsk
Tid, klokke og kalender på polsk

Somali

Tall på somali
De fire regneartene på somali
Tid, klokke og kalender på somali

Tigrinja

Tall på tigrinja
De fire regneartene på tigrinja
Tid, klokke og kalender på tigrinja