Fleksibel opplæring – tospråklig opplæring på nett

Fleksibel opplæring er et nettbasert tilbud om tospråklig opplæring i fag. Tilbudet retter seg hovedsakelig mot elever i grunnskole og videregående opplæring med kort botid i Norge. Noen av tilbudene egner seg også for deltakere i forberedende opplæring for voksne (FOV). 

Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning med tospråklig lærer på nett med støtte på sitt morsmål og får tilgang til tospråklig materiale på læringsplattformen digilær.no. Elevene får opplæring i små grupper med andre på samme opplæringsnivå. 

skisse av en laptop på burgunder bakgrunn

Hver skole melder seg på faste ukentlige undervisningsøkter. Fleksibel opplæring er ment som et supplement til den ordinære undervisningen, og det er læreren ved den lokale skolen som har det faglige ansvaret for sine elever/deltakere. Et godt samarbeid mellom nettlærerne og lærerne i klasserommet er nødvendig for best mulig faglig utbytte. 

Skolen betaler en egenandel per elev som deltar uavhengig av antall kurs eller fag. 

Fleksibel opplæring er et tilbud til elever og deltakere med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Fleksibel opplæring har som mål å bistå skoler/kommuner med å oppfylle elevenes rett til tospråklig opplæring i fag der man ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.  

Les mer om 
Særskilt språkopplæring i grunnskolen
Særskilt språkopplæring i videregående opplæring 

Fleksibel opplæring er for 

 • elever i grunnskolen med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§3-6) – gjelder fra 1.8.24 
 • Elever med vedtak om særskilt språkopplæring i videregående opplæring (§ 6-5)  – gjelder fra 1.8.24
 • deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring etter opplæringsloven (§19-8 og §3-6) – gjelder fra 1.8.24  

Les mer om tekniske kriterier for deltakelse på digilær.no. Digilær.no driftes av Utdanningsdirektoratet.

Tilbud med støtte på arabisk, somali og tigrinja

Engelsk

Med støtte på arabisk, tigrinja og somali


 • Målgruppe: videregående og FOV
 • Søknadsfrist:
  14. august

Matematikk

Med støtte på arabisk, tigrinja og somali


 • Målgruppe: 8.-10. trinn, videregående og FOV
 • Søknadsfrist:
  14. august

Naturfag

Med støtte på arabisk, tigrinja og somali


 • Målgruppe: 8.-10. trinn, videregående og FOV
 • Søknadsfrist:
  14. august

Tilbud med støtte på ukrainsk

Grunnleggende norsk 1

Med støtte på ukrainsk


 • Målgruppe: 5.-7. trinn, 8.-10. trinn og videregående
 • Søknadsfrist:
  14. august

Grunnleggende norsk 2

Med støtte på ukrainsk


 • Målgruppe: 8.-10. trinn og videregående
 • Søknadsfrist:
  14. august


Matematikk


Med støtte på ukrainsk


 • Målgruppe: 8.-10. trinn og videregående
 • Søknadsfrist:
  14. august

Se opptak fra informasjonsmøte om Fleksibel opplæring 5. juni 2024

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på nafo-fo@oslomet.no

Vi jobber med Fleksibel opplæring

Portrettbilde av Sigridur

Sigridur Vilhjalmsdottir

Seksjonssjef
sigridur@oslomet.no

portrettbilde av Bjørn Teistung_mann med briller som smiler

Bjørn Teistung

Seniorrådgiver
bjorntei@oslomet.no

Portrettbilde av Kristin Lund

Kristin Lund

Rådgiver
krislu@oslomet.no

portrettbilde av Omar Ahmed

Sid Omar Ahmed

Nettlærer somali
sidoma@oslomet.no

Portrettbilde av Sanaa Ezzat

Sanaa Ezzat

Nettlærer arabisk
sanaa@oslomet.no

Portrettbilde av John Sium

John Sium

Nettlærer tigrinja
johnsi@oslomet.no

Portrettbilde av Amer

Amer Zeiad Ayoub

Nettlærer arabisk
amerzeia@oslomet.no

portrettbilde av Gada Al-Ani

Gada Omar Al-Ani

Nettlærer arabisk
gadaomar@oslomet.no

Portrettbilde av Eden

Eden T. Teklemichael

Nettlærer tigrinja
edentewe@oslomet.no

kvinne med lyst hår

Iryna Bengs

Nettlærer ukrainsk
irynaben@oslomet.no

Bildet av Lilia Popil Grube

Lilia Popil Grube

Nettlærer ukrainsk
liliagru@oslomet.no

Bildet av Khrystyna Hole

Khrystyna Hole

Nettlærer ukrainsk
khrystyn@oslomet.no

Foto av Svitlana

Svitlana Kucherenko

Nettlærer ukrainsk
svkuc5492@oslomet.no

Foto av Viktoriya

Viktoriya Lakatosh Fosdahl

Nettlærer ukrainsk
vifos4401@oslomet.no

Fleksibel opplæring startet som et prosjekt som skulle prøve ut hvordan man kan tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Utprøvingen startet i januar 2017, og fra høsten 2018 ble prosjektet videreført i en toårig pilot. Fleksibel opplæring startet som et tilbud til elever i ungdomsskolen, men det ble også åpnet for at deltakere i grunnskole for voksne og kombinasjonsklasser kunne delta. Fra skoleåret 2020/2021 bestemte Kunnskapsdepartementet at Fleksibel opplæring skulle bli en varig ordning som NAFO drifter og har ansvaret for. Skoleåret 2022/2023 ble tilbudet utvidet med opplæring i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk, og fra skoleåret 2023/2024 utvides tilbudet med begynneropplæring i engelsk med støtte på arabisk, somali og tigrinja. 

NAFO har ni tospråklige lærere som jobber i Fleksibel opplæring. Nettlærerne jobber både med undervisning og utvikling av læringsressurser. For å bygge opp og tilpasse plattformen har vi samarbeidet med Utdanningsdirektoratet. I tillegg hadde vi et samarbeid med Naturfagssenteret og Matematikksenteret som blant annet jobbet med utvikling av ordlister som gir enkle forklaringer på sentrale fagbegreper innenfor matematikk og naturfag. Ordlistene ble laget med bistand fra Språkrådet

Regjeringen satser på tospråklig opplæring over nett (regjeringen.no)
Lærer mer realfag med nettbasert tospråklig opplæring (utdanningsnytt.no)
Evaluering av piloten Fleksibel opplæring (udir.no)

Tapping into the knowledge of newly arrived students – Norway (film)

Information in English

Flexible Education – web-based bilingual content instruction