Fagdagar og konferansar

Kommande NAFO-arrangement

Den europeiske språkdagen 2020

Her finn du tips til korleis din barnehage eller skole kan feire Den europeiske språkdagen 26. september. Dagen markerast også med webinar om fleirspråklegheit.

Gjennomførte fagdagar og konferansar

2019

Opplæring for unge med kort botid

Felles skoleeiernettverk i Tromsø 25. og 26. april 2019

2018

NAFO-konferansen på OsloMet 19. og 20 november 2018

Felles skoleeiernettverk i Oslo 9. og 10. april 2018