Fagdagar og konferansar

Kommande arrangement

Gjennomførte webinar, fagdagar og konferansar

2022

2021

2020

Webinar om Læreplan i grunnleggende norsk

2019

Opplæring for unge med kort botid

Felles skoleeiernettverk i Tromsø 25. og 26. april 2019

2018

NAFO-konferansen på OsloMet 19. og 20 november 2018

Felles skoleeiernettverk i Oslo 9. og 10. april 2018