Fagdager og konferanser

Kommende NAFO-arrangementer

NAFOs samlinger våren 2020 er avlyst

NAFO-konferansen som skulle være på OsloMet 26.3. -27.3. 2020 og samlingen i NAFOs skoleeiernettverk i Porsgrunn 23.-24.-4. er dessverre avlyst på grunn av koronaviruset.

Gjennomførte fagdager og konferanser

2019

Opplæring for unge med kort botid

Felles skoleeiernettverk i Tromsø 25. og 26. april 2019

2018

NAFO-konferansen på OsloMet 19. og 20 november 2018

Felles skoleeiernettverk i Oslo 9. og 10. april 2018