Språklæring i alle fag i vgo

Prinsipper for god andrespråkslæring

Språkstøtte for minoritetsspråklige elever i VGO

Tips til språkutviklende aktiviteter

Arbeid med ord og begreper

Helse- og oppvekstfag

Kombinasjonsklasser og innføringstilbud

På skolekassa.no finner du oversikt over læremidler og undervisningsressurser i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk som egner seg for elever i innføringstilbud og kombinasjonsklasser. Mange av ressursene er flerspråklige eller inneholder støtte på flere språk.

Skolekassa.no – kombinasjonsklasser / innføringstilbud (vgo)