Språklæring i alle fag

Kombinasjonsklasser og innføringstilbud

På skolekassa.no finner du oversikt over læremidler og undervisningsressurser i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk som egner seg for elever i innføringstilbud og kombinasjonsklasser. Mange av ressursene er flerspråklige eller inneholder støtte på flere språk.

Skolekassa.no – kombinasjonsklasser / innføringstilbud (vgo)