Videregående

Kontaktpersoner

Portrettbilde av Dag Fjæstad

Dag Fjæstad

Seksjonssjef
dafj@oslomet.no

Andrea Falkenhaug

Rådgiver
andreafa@oslomet.no

Nyhetssaker om videregående

Ny opplæringslov styrker elevers og voksnes rettigheter

Ny opplæringslov trer i kraft 1.8.2024, og nå er også forskriften klar. Retten til særskilt språkopplæring videreføres, og rettighetene til elever i grunnopplæringen og til voksne styrkes på flere områder.

FLORO-sertifisering er tilbake

Er du interesert i utredningsverktøy for flerspråklige barn, unge og voksne? Vi setter opp digitale sertifiseringskurs i FLORO.

Nye tilbud i Fleksibel opplæring høsten 2024

Har du nyankomne elever med rett på tospråklig opplæring i fag? Får ikke kommunen ansatt tospråklig lærer? Da kan Fleksibel opplæring være et aktuelt tilbud for dine elever.