Barnehage

På barnehagesidene vil du finne aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Den norske befolkningen, også i barnehagen, er mer sammensatt enn tidligere. Barnehagens innhold og arbeidsmåter skal til enhver tid gjenspeile barn, foreldre og ansattes ulike bakgrunner.

Disse sidene vil handle om hvordan barnehagen kan møte barn og foreldre med ulike behov, ressurser og ønsker. Her finner du tips til nettsteder, faglitteratur, flerspråklige barnebøker og ulike arbeidsmåter på både kommunalt nivå og barnehagenivå. Sidene henvender seg til både barnehager, barnehageeier og barnehagemyndighet. Send oss gjerne tips og ideer til innholdet.

Frokostseminar om inkludering og utenforskap

En frokosttallerken og en kaffekopp.

10. mars inviterer NAFO og Norsk kulturskoleråd alle ansatte i barnehage, grunnskole, voksenopplæring og kulturskole til frokostseminar om inkludering og utenforskap. Seminaret avholdes ved OsloMet – storbyuniversitetet (Pilestredet). Arrangementet er gratis, og det blir matservering. Antall plasser er begrenset.
Meld deg på innen 3. mars.

Seminarets hovedfokusområder

  • tverrsektorielt samarbeid om inkludering mellom grunnskole/barnehage/voksenopplæring og kommunens kulturskole.
  • kulturskolen som inkluderende arena: Hva skal til? Hvordan tilrettelegger vi samarbeidet? Hvem deltar i samarbeidet? Hvem er målgruppene?

Bakgrunn

Bakgrunnen for seminaret er regjeringens strategi for praktisk-estetiske fag «Skaperglede, engasjement og utforskertrang». Her oppfordrer regjeringen barnehager, skoler og kulturskoler til å samarbeide og bruke den felles praktisk-estetiske kompetansen til å bedre inkludering. Mange av landets kulturskoler ønsker å arbeide mot utenforskap og engasjere flere som i dag ikke deltar i kulturskolenes tilbud og aktiviteter.

Program

Programmet består av foredrag ved Endre Lindstøl (Larvik kulturskole) og Dagny G. Krogness (Ringerike kulturskole). Foredragene tar opp spørsmål om hvor vi står i dag, hvilke muligheter vi har, og hvilke føringer vi bør følge. Det vil bli samtaler om hvordan vi kan jobbe for å fremme inkludering og motvirke utenforskap videre i egne lokalsamfunn.

Studium knytt til mangfald i barnehage og skule

Illustrasjonsfoto av kvinne foran PC

NAFO har oppdatert oversikta over studietilbod knytt til norsk som andrespråk og fleirkulturelle perspektiv i barnehage og skule. Det er mange spennande studium å velje mellom.

Gå til oversikta over studietilbod her

Søk stipend

Det finst moglegheiter for å søkje stipend for vidareutdanning. Du finn meir informasjon om vidareutdanning i andrespråkspedagogikk i skulen og språkutvikling og språkæring i barnehagen på Utdanningsdirektoratet si heimeside.

Kompetanse Norge har lyst ut stipend for lærarar som underviser vaksne innvandrarar i norsk etter introduksjonsloven. Søknadsfristen for stipendordningane er 1. mars.

Morsmålsdagen 21. februar

Logo for Mormålsdagen

21. februar markeres morsmålsdagen over hele verden. International Mother Language Day ble erklært merkedag av UNESCO i 1999.

Grunner til å markere dagen

I de fleste barnehager og skoler i landet vårt finner vi elever med flerspråklig bakgrunn. Alle har et morsmål, men ikke alle i Norge har norsk som morsmål. Morsmålsdagen åpner for feiring av språklig mangfold.

Morsmål er viktig

Språk er en del av vår identitet. Vi bruker språk for å kommunisere, det gjør at vi kan inngå i sosiale relasjoner, og at vi kan utvikle oss og ta utdannelse. I dag er mange språk utrydningstruet. FN anslår at så mange som 43% av verdens språk er truet. Derfor arbeider UNESCO for å styrke minoritetsspråk, urspråk og utrydningstruede språk. FN foreslår at det fjerde bærekraftsmålet, som fokuserer på å gi alle god utdanning, kan knyttes til morsmålsdagen. Å få undervisning på morsmålet sitt kan gi økt utbytte av opplæringen.

La deg inspirere

Morsmålsdagen er en fin dag for å markere språklig mangfold i barnehagen eller på skolen. Lag en stor eller liten markering av dagen. På Tema Morsmål har vi samlet flere tips til hvordan dagen kan markeres. Du kan lese om tidligere markeringer og la deg inspirere. Morsmålssiden til Det flerspråklige biblioteket har både en inspirasjonsside og en nedlastingsside hvor du blant annet kan finne bilder og plakater til å promotere morsmålsdagen.

Ressurser

God markering!

Sámi álbmotbeaivi

Foto. Tre samiske gutter i tradisjonsrike luer.

Den 6. februar er det feiring av Samenes nasjonaldag. Dagen som også blir kalla Samefolkets dag, blei feira for første gong i 1993, på same tid som FNs internasjonale urbefolkningsår blei offisielt opna i Karasjok.

Ein dag for alle samar

Avgjerda om ein samisk nasjonaldag blei tatt på den nordiske samekonferansen i 1992, og dagen feirast både i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Datoen for feiringa blei valt til minne om det første samiske landsmøtet som fann stad i februar 1917. Dette var første gong nord- og sørsamar frå Noreg og Sverige samla seg til eit stort møte for å drøfte felles problemstillingar på tvers av landegrensene. Dette møtet la grunnlag for arbeid samane seinare har gjort i fellesskap for å sikre folkerettsleg og demokratisk likeverd.

Markering av dagen

Samenes nasjonaldag blir markert fleire stader i landet. Mellom anna er det festgudsteneste i domkyrkja og arrangement for barn på Samisk hus i Oslo. I Nordreisa er det duodjiutstilling, kreativ verkstad og fest med joik, song og historiefortelling, støtta av Sametinget, Nord-Troms museum og Nordreisa kommune. I Alta er Samisk musikkuke, Sámi Musikkha Vahkku, ein årleg tradisjon andre veka i februar. 6. februar skal dei ha ulike arrangement med musikk og foredrag i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. Dagen er offisiell flaggdag i Noreg.

Undervisningsressursar knytt til den samiske nasjonaldagen
  • Samene – tospråklige undervisningsopplegg: Tema Morsmål har laga tospråklege undervisningsopplegg om samefolkets dag for 4.-7. trinn på 12 forskjellige språk. Her finn du tekster, oppgåver, filmar, digital oppgåve og nyttige nettsider.
  • minstemme.no: Her finn du mellom anna artiklar, videoar, oppgåver og quizar om samefolket for barnehage og skole.
  • Nasjonaldag og nasjonale symbol: Les meir om den samiske nasjonaldagen og om ressursar for barnehage og skole på Sametinget si heimeside.
  • Bildetema: Lær ord på tre samiske språk: nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Påmelding til NAFO-konferansen 2020

Fem ungdommer ligger på bakken og ler. Foto.

Fellesskap og inkludering i barnehage og skole

Det er tid for NAFO-konferanse. I år er fokuset på fellesskap, mangfold og inkludering i barnehage og skole. Konferansen finner sted på OsloMet torsdag 26. og fredag 27.mars.

Programmet

Programmet inneholder plenumsforedrag knyttet til temaer som rasisme, fellesskap og inkludering. I tillegg blir det mange paralleller om ulike temaer, blant annet «Smak på språk» der du kan få en smakebit noen av innvandrerspråkene. «Mat og mingling» foregår torsdag ettermiddag og er en mer uformell samling hvor det serveres enkel mat, og du kan snakke med konferansedeltakere.

Betaling

Det vil i år være en konferanseavgift.

  • 1 dag koster 300kr
  • 2 dager koster 500 kr
  • Mat og mingling  330 kr

En enkel lunsj, samt te/ kaffe er inkludert i avgiften. Overnatting og reisekostnader må dekkes av deltaker eller arbeidsgiver.

Påmelding

Påmeldingen er nå åpen. Frist for påmelding er 26. februar. Det er et begrenset antall plasser, så vær rask med å melde deg på. Påmeldingen er bindende.

Mer informasjon, program og påmelding

Ordsky med stikkord fra konferansen

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord