Elise Wagner Finnanger

Stilling: Rådgiver
Utdanning:  Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse. Fordypning i arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv.
Tlf: 67 23 69 39
E-post: Elise.WagnerFinnanger@oslomet.no

Arbeidsområder

  • Barnehage
  • morsmål.no
  • Flerspråklige fortellinger og flerspråklig litteratur
  • Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling