Kartlegging og utredning

Kontaktperson

Portrettbilde av Helene

Helene Fulland

Seniorrådgiver
helenefu@oslomet.no

Gamze Gursel

Rådgiver
gamzegur@oslomet.no

Portrettfoto av Line-Marie Holum

Line-Marie Holum

Seniorrådgiver
lmholu@oslomet.no

Nyhetssaker

Nettverk for PPT rettet mot VGO

PP-rådgivere som jobber rettet mot VGO, har tatt initiativ til å etablere et nettverk med fokus på flerspråklige og flerkulturelle perspektiver.

Ny ressursside for rådgivertjenesten

Er du ansatt i skolen og tilknyttet rådgivertjenesten, elevtjenesten eller ressursteam? Lurer du på hvor du skal henvende deg dersom du trenger støtte i møte med elever som er nye i Norge? Nå har vi laget en side rettet mot rådgivertjenesten.

Dysleksi og andrespråkslæring

Er det bare normal andrespråksutvikling, eller kan det være dysleksi? Les mer om dysleksi og flerspråklighet.