FLORO-sertifisering er tilbake

Er du interesert i utredningsverktøy for flerspråklige barn, unge og voksne? Vi setter opp digitale sertifiseringskurs i FLORO.

FLORO er et verktøy som kan brukes i utredning av f.eks. spåk-og lesevansker hos flerspråklige elever. I november 2024 blir det en ny runde med FLORO-sertifisering.

Ei jente leser i en bok. Mange bokstaver og tegn er tegnet ut fra hodet hennes.

FLORO er et verktøy til hjelp i utredning av flerspråklige elever. FLORO kartlegger ikke språkferdigheter, men underliggende kognitive funksjoner som er nært knyttet til språklæring og leseutvikling. FLORO kan være en del av en videre utredning på bakgrunn av at man allerede har annen informasjon om elevers språk og/eller lesing som vekker bekymring, og er dermed ikke en screening som skal gjennomføres med alle flerspråklige elever.

FLORO-sertifisering er for deg som allerede har en del kunnskaper om utredning og kartlegging av nyankomne elever og deltakere og som kan tenke deg å lære mer om verktøyet FLORO. Det blir egne kurs for tospråklige lærere, PPT/spesped/kartleggingsansvarlige på grunnskole og PPT/spesped/kartleggingsansvarlige på videregående og voksenopplæring. 

FLORO er under oppgradering, men dette er langsiktig arbeid. Vi opplever stor etterspørsel etter sertifisering og holder derfor kurs samtidig med oppgraderingen. Kurset gir en grundig innføring i verktøyets bruksområder, administrering og tolkning. Det er en fordel for kursdeltakere å ha bakgrunnskunnskaper om flerspråklige barn, unge og voksnes språk- og leseutvikling.

FLORO sertifisering

Slik blir kurset lagt opp:

 • Digitale innføringskurs på 4 timer
 • Mellomarbeid: Kursdeltakerne prøver ut verktøyet
 • Digital oppfølgingstime for spørsmål/avklaringer etter utprøving
 • Krav til sertifisering: Innlevering av en testprotokoll for godkjenning og tilbakemelding.
 • Det blir tre kurs for tre ulike målgrupper:
  1. Tospråklige lærere
  2. PPT/spesped/kartleggingsansvarlige på grunnskole
  3. PPT/spesped/kartleggingsansvarlige på videregående og voksenopplæring 
 • Sertifiseringen koster 1000 kr per deltaker. Dette inkluderer ubegrenset tilgang til FLORO

Påmelding

FLORO kursene er på Teams fra 11.30-15.30

Oppfølgingstimen for alle kursene er 19.november

Påmelding kurs for tospråklige lærere 5.november

Påmelding kurs for grunnskolenivå 7.november

Påmelding kurs for videregående og voksne 12.november

Aktuell informasjon

Rådgivningsarbeid i flerspråklige og flerkulturelle kontekster – Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

FLORO – et flerspråklig utredningsverktøy til hjelp i utredning av flerspråklige elever.