Tilgjengelighetserklæring

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på nafo.oslomet.no. Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.1.

Status per 25.01.2023

  • Det er avdekket en feil med fargekontrast som ikke oppfyller minimumskravene til fargekontrast.
  • Noen bilder og lenker mangler tekstalternativ.
  • Noen videoer i innebygd ramme mangler et tekstalternativ.
  • Noen overskrifter og elementer er tomme.
  • Tekst er ikke tatt med i et ARIA-landemerke.
  • Noen element-ID-er er ikke unike.

Vi jobber med å løse disse problemene.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av NAFOs hjemmeside noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter?

Ta kontakt med oss: nafo@oslomet.no