Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

NB! Siden er under revidering.

Det er ikke alltid enkelt å vurdere årsaken til det en mistenker kan være lærevansker når det gjelder minoritetsspråklige barn/elever. Er det liten bredde i ordforrådet på andrespråket som er den største utfordringen, eller foreligger det andre årsaker som gjør læring vanskelig? Det er viktig at PP-tjenesten, der det er behov for det, har kompetanse til å vurdere behovene til barn og unge med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Det er en del forhold å være oppmerksom på når man skal observere og kartlegge barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn.

Les mer:
Perspektiver på kartlegging av flerspråklige barn/elever.
Kartlegging av minoritetsspråklige elever

NAFO har også prøver som kartlegger leseferdighet på 17 forskjellige morsmål. Prøvene skal dekke tidlige trinn i leseutviklingen.
Du finner kartleggingsprøver på morsmål her.

NAFO kan bistå PP-tjenesten med veiledning, kurs og materiell for kartlegging og utredning som vil kunne gi økt kompetanse i flerspråklighet og innsikt i erfaringer knyttet til det å tilhøre en minoritet i samfunnet. Under er det lenke til ressurser for PPT, som fagartikler og informasjon om PPT på 15 språk, en modell for utredning av flerspråklige elever, en oversikt over kartleggingsmateriell utviklet spesielt for flerspråklige barn og unge samt informasjon om utredningsmateriellet FLORO.