Kompetanseutvikling i skolen

NAFO har utviklet materiale som kan brukes til kompetanseutvikling i personalet på skolen. Kompetansepakkene tar for seg ulike temaer og består av filmer, refleksjonsspørsmål, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.

Tospråklig opplæring i fag

Interaktiv opplevelse, animasjonsfilmer, tekster, refleksjonsspørsmål og faglige råd.

illustrasjon av elever som står oppe i et tre mens det står lærere rundt og på to stiger på hver side av treet. Lærerne holder puslespillbrikker som skal passe inn på stammen av treet.

Traumereaksjoner som påvirker læring

Filmer, fordypningstekster og refleksjonsspørsmål

Illustrasjon av en Lærer og en elev som sitter ved et bord og samtaler. På bordet ligger skolebøker oppslått.

Flerspråklighet som ressurs

Filmserie i fire deler med oppgaver

hei på mange språk på en dus bakgrunn av smilende ungdommer

Kulturelt mangfold

Miniforelesninger, kortfilm og refleksjonsspørsmål

Leseopplæring for nyankomne unge og voksne

Forelesninger, oppgaver og tips

Språkutviklende undervisning

Fagartikkel, filmer, refleksjonsspørsmål og praksisoppgaver

Ordforråd

Fagartikkel, filmer, refleksjonsspørsmål og praksisoppgaver

Illustrasjon av ei jente. Ut fra hodet hennes går en slags sky med bokstaver. I enden av skyen er et nettbrett, bøker og en gruppe ungdommer i santake sin bokstavene kommer fra.

Forslag til gjennomføring av kompetansehevingskursene

Nyttige lenker

Nyankomne 6-16
Nyankomne 16-24