Nettbaserte kurs

NAFO har utviklet nettbaserte kompetanseutviklingskurs som kan brukes av hele personalet i barnehagen eller skolen. Kursene tar for seg ulike temaer og består av introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger, fordypningsartikler og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.

Barnehage

Flerspråklighet i barnehagen (overordnet tema)
Språk i lek og aktivitet
Språkutviklende samtaler

Hvordan jobbe med temaene i barnehagen?

Skole

Kompetansepakke om nyankomne

– til lærere som underviser elever og deltakere som er nye i Norge

  • Tips til lærere som underviser nyankomne elever
  • Flerspråklighet som ressurs
  • Kulturelt mangfold
  • Ofte stilte spørsmål om nyankomne elevers rettigheter

Gå til kompetansepakke om nyankomne

Språk i alle fag

Språkutviklende undervisning
Ordforråd

Disse temaene handler om å legge opp undervisning med et språklig fokus for alle elever, både minoritetsspråklige elever og elever med norsk som morsmål.

Gjennomføring av kompetansehevingskursene