Gjennomføring av kompetansehevingskursene

Dersom hele personalet på en skole skal gjennomføre kurs, er det nødvendig at skolens ledelse setter av både fellestid og tid til arbeid i grupper. Det er en forutsetning om en lærer eller skoleleder med kompetanse på feltet leder arbeidet med kompetansehevingen. Vedkommende kan også stå for det faglige innholdet i oppstartsamlingen. Nedenfor har vi laget et forslag til hvordan et tema kan gjennomføres.

NB! Dette forslaget gjelder kursene Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Pakkene om nyankomne som er laget til Språkløyper er organisert litt annerledes.
 
Felles oppstartsamling for hele personalet

  • Lese introduksjonstekster (Hva?, hvorfor?, hvordan?)
  • Reflekter over egen praksis
  • Kort forelesning med utgangspunkt i lysarkene
  • Se filmer og diskutere

 
Mellomarbeid

  • Lese fordypningsartikkel
  • Eventuell annen forberedelse til arbeid i grupper

 
Samarbeidstid

  • Diskusjon og planlegging av undervisning

 
Mellomarbeid

  • Prøv ut i klasserommet

 
Samarbeidstid eller fellestid

  • Lærere utveksler erfaringer