Gjennomføring av kompetanseutviklingskursene

Dersom hele personalet på en skole skal gjennomføre kurs, er det nødvendig at skolens ledelse setter av både fellestid og tid til arbeid i grupper. Det er en forutsetning om en lærer eller skoleleder med kompetanse på feltet leder arbeidet med kompetanseutviklingen. Vedkommende kan også stå for det faglige innholdet i oppstartsamlingen. Nedenfor har vi laget et forslag til hvordan et tema kan gjennomføres.

Dette forslaget gjelder kursene Språkutviklende undervisning og Ordforråd

Felles oppstartsamling for hele personalet

  • Les introduksjonstekster
  • Reflekter over egen praksis
  • Se filmer og diskuter

 Mellomarbeid

  • Lese fordypningsartikkel
  • Eventuell annen forberedelse til arbeid i grupper

 Samarbeidstid

  • Diskusjon og planlegging av undervisning

 Mellomarbeid

  • Prøv ut i klasserommet

 Samarbeidstid eller fellestid

  • Lærere utveksler erfaringer