Flerspråklige ressurser

Tema Morsmål logo

Tema Morsmål

Tema Morsmål er en nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole.

Skolekassa-logo

Skolekassa

Skolekassa er en lenkesamling med læringsressurser for minoritetsspråklige elever. I tillegg til ressurser for elever på 1. til 10. trinn finnes det ressurser som passer for innføringstilbud på videregående, kombinasjonsklasser og voksenopplæring.

Lexin-logo

LEXIN

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge.

Bildetema-logo

Bildetema

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner.

Lumbrikus-logo

Lumbrikus

Lumbrikus er en digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Læringsressursen er for alle elever, med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk.

Logo - flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger er fortellinger fra ulike deler av verden på flere språk.

Lenkebilde til Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk består av ordlister og opplæringsvideoer i matematikk på flere språk.

Lenkebilde til Flerspråklige verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige verb er en ressurs der man kan lære og sammenligne verb knyttet til barnehage og skole på 12 språk.