Flerspråklige ressurser

Tema Morsmål logo

Tema Morsmål

Tema Morsmål er en nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole.

Skolekassa-logo

Skolekassa

Skolekassa er en lenkesamling med læringsressurser for minoritetsspråklige elever. I tillegg til ressurser for elever på 1. til 10. trinn finnes det ressurser som passer for innføringstilbud på videregående, kombinasjonsklasser og voksenopplæring.

Lexin-logo

LEXIN

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge.

Bildetema-logo

Bildetema

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner.

Lumbrikus-logo

Lumbrikus

Lumbrikus er en digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Læringsressursen er for alle elever, med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk.

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger er fortellinger fra ulike deler av verden på flere språk.

Lenkebilde til Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk består av ordlister og opplæringsvideoer i matematikk på flere språk.

Lenkebilde til Flerspråklige verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige verb er en ressurs der man kan lære og sammenligne verb knyttet til barnehage og skole på 12 språk.