Flerspråklige ressurser

NAFO utvikler gratis, flerspråklige ressurser til bruk i barnehage, skole og voksenopplæring.

Bildetemas logo illustrerer et fotoapparat

Bildetema

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med bilder, tekst og lyd som kan brukes i barnehage, skole og voksenopplæring.

Lexin-logo

LEXIN

LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge.

Morsmål.no-logo

Morsmål.no

Morsmål.no er en nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole.

Logo - flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger er fortellinger fra ulike deler av verden på flere språk.

Skolekassa-logo

Skolekassa

Skolekassa er en lenkesamling med læringsressurser for minoritetsspråklige elever. I tillegg til ressurser for elever på 1. til 10. trinn finnes det ressurser som passer for innføringstilbud på videregående, kombinasjonsklasser og voksenopplæring.

Lumbrikus-logo

Lumbrikus

Lumbrikus er en digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. Læringsressursen er for alle elever, med muligheter for tilpasninger for elever som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk.