Fleirspråklege ressursar

Logoen til morsmål.no

Morsmål.no

Morsmål.no er ei nettside med fleirspråklege ressursar til bruk i barnehage og skule. 

Skolekassa-logo

Skolekassa

Skolekassa er ei lenkesamling med læringsressursar for minoritetsspråklege elevar. I tillegg til ressursar for elevar på 1. til 10. trinn finst det ressursar som passar for innføringstilboda på vidaregåande, kombinasjonsklassar og vaksenopplæring. 

Lexin-logo

LEXIN

LEXIN-ordbøkene er laga særskilt for minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa. Oppslagsorda er valde ut særskilt for denne målgruppa. I tillegg til kvardagslege ord finn du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når ein bur i Noreg. 

Bildetemas logo illustrerer et fotoapparat

Bildetema

Bildetema er ei fleirspråkleg interaktiv biletordbok med bilete, tekst og lyd. 

Lumbrikus-logo

Lumbrikus

Lumbrikus er ein digital læringsressurs i norsk og naturfag med fleirspråkleg innhald. Læringsressursen er for alle elevar, med moglegheiter for tilpassing for elevar som er i ferd med å lære seg norsk som andrespråk. 

Fleirspråklege forteljingar

Fleirspråklege forteljingar er forteljingar frå ulike delar av verda på fleire språk. 

Lenkebilde til Flerspråklig matematikk

Fleirspråkleg matematikk

Fleirspråkleg matematikk er ei samling av ordlister og opplæringsvideoar i matematikk på fleire språk.