Organisering – grunnskolen

God organisering er viktig for at minoritetsspråklige elever skal få opplæring tilpasset sine rettigheter og behov. Kommuner og skoler må ha den rette kompetansen og gode rutiner. Opplæringsloven § 2-8. slår fast retten til særskilt språkopplæring i grunnskolen. I paragrafen presiseres det at kommunen har plikt til å kartlegge, og at det er mulighet for å organisere innføringstilbud.

Under kan du lese mer om organisering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Det gis også eksempler på rutiner for gode overganger gjennom hele opplæringsløpet.
 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord