Kontrastive beskrivelser

Albansk

Husby, Olaf (1999). En kort innføring i albansk. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Arabisk

Mejdell, Gunvor (1990). Arabisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Berbersk

Endresen, Rolf Theil (1990). Berbersk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Bosnisk / kroatisk / serbisk

Mønnesland, Svein (1990). Serbokroatisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Filipino

Husby, Olaf (2000). En kort innføring i filipino. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Hindi

Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Wiull, Hans Olaf (2006). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og hindi. VOX

Kinesisk

Husby, Olaf og Jin, Fufen (2006). Innføring i kinesisk for nordmenn: innføring i norsk for kinesere. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Latvisk

Danemark, Nils (1994). Latvisk og norsk – ei stutt samanlikning. I NOA nr. 19/1994. Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (Distribueres av Novus forlag)

Persisk

Husby, Olaf (1989). Norsk – persisk kontrastiv grammatikk. Friundervisningens forlag

Wiull, Hans Olaf (2008) Bli bedre i norsk – se forskjellen mellom norsk og persisk.  

Panjabi

Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk«. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Polsk

Tveit, Roy G. (2011). Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Biskup, Zofia (1988) Noen grunnleggende forskjeller mellom polsk og norsk. I NOA nr. 6/1988 (Distribueres av Novus forlag)

Russisk

Grønland, Elena (1992). Hva er vanskelig for russisktalende studenter i norsk grammatikk? I NOA nr. 15/1992. Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (Distribueres av Novus forlag)

Spansk

Ladrero, Carmen (1990). Spansk – norsk kontrastiv analyse. Friundervisningens forlag

Somali

Husby, Olaf (2001). En kort innføring i somali. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Wiull, Hans Olaf (2006). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og somali. VOX

Swahili

Wiull, Hans Olaf (2010). Bli bedre i norsk – se forskjellen mellom norsk og swahili.

Tamilsk

Husby, Olaf og Elisabeth Silva (1992). Tamilsk grammatikk. Friundervisningens forlag

Thai

Andersen, Hilde (1987). Thai – norsk. Kontrastiv fonologisk analyse for lærere som underviser i norsk som andrespråk. I NOA nr. 4/1987. Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (Distribueres av Novus forlag)

Wiull, Hans Olaf (2009). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og thai.

Tyrkisk

Brendemoen, Bernt (1990). Tyrkisk – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Tysk

Tveit, Roy G. (2011). Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Urdu

Kristiansen, Knut (1990). Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk. I Hvenekilde, Anne (red). Med to språk. Oslo: Cappelen

Vietnamesisk

Andenæs, Ellen (1984). Vietnamesisk og norsk språkstruktur. I Hvenekilde, Anne og Else Ryen (red). ”Kan jeg få ordene dine, lærer?”. Oslo: LNU/Cappelen.

Bruland, Johan, Øivin Andersen og Nguyên Thiên Co (1979). Norsk – vietnamesisk kontrastiv grammatikk. Friundervisningens Forlag.

Rosén, Victoria (1999). Vietnamesisk. En kontrastiv og typologisk introduksjon. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Wiull, Hans Olaf (2007). Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og vietnamesisk.

Kontrastive beskrivelser som omfatter mer enn ett språk

Bøyesen, Liv (1999). En kort oversikt over albansk, arabisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. I Hauge, An-Magritt. Lærerveiledning småskolen. Generell del. Norsk som andrespråk for språklige minoriteter. Oslo: Cappelen.

Eriksen, Pål Kristian (2019). Nye språk i Norge – en språkoddyssé. Oslo: PAX forlag (Inneholder beskrivelser av flere av store innvandrerspråk i Norge)

Husby, Olaf og Marit Kløve (1998). Andrespråksfonologi, Teori og Metodikk. Oslo: AdNotam Gyldendal. (Det norske lydsystemet, og de større enhetene i talen sammenliknes med språkene arabisk, japansk, kantonesisk, spansk, serbokroatisk og vietnamesisk.)

Husby, Olaf (2017). Innvandreres morsmål. En ressursbok for lærere. Fagbokforlaget (inneholder beskrivelser av albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.)

Imenes, Sonja Strømme og Arne Torvik (1989). Norsk som andrespråk. Språk- og kulturbakgrunn. Oslo: Aschehoug (Inneholder kontrastive beskrivelser av norsk – vietnamesisk, norsk – kinesisk og norsk – thai)

Mac Donald, Kirsti og Else Ryen (2019). Strukturer i morsmål og målspråk. I Selj, Elisabeth og Else Ryen (red.). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Beskriver en rekke forskjeller mellom norsk og andre språk)

Lie, Svein (1990). Kontrastiv grammatikk – med norsk i sentrum. Oslo: Novus forlag (Beskriver en rekke forskjeller mellom norsk og andre språk)