Læreplanarbeid

Tre foto montert på rekke. Skal illustrere læreplanarbeid. Bilde 1: En lærer sier noe mens han viser fra en ipad. To andre lytter. Bilde 2: Ei kvinne står ved et bord, tre lærere sitter tundt bordet og ser på henne. Bilde 3: En lærer snakker. Andre lærere ved samme bord ser på henne ivrig.

Enten du er skoleeier, skoleleder eller lærer ved en skole vil du kanskje være involvert i læreplanarbeid. Arbeidet med læreplaner kan eksempelvis gjennomføres ved innføring av nye planer, for å justere kurs underveis, sikre felles forståelse i personalet eller for å organisere for undervisning på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå.

Innspill til arbeid med læreplaner

Utviklingsarbeid og implementering av nye læreplaner gjennom aksjonslæring – et eksempel fra Ålesund voksenopplæring

Støtte til innføring av modulstrukturererte læreplaner – HK-dir.no

Innføring av læreplaner gjennom læringssløyfer – En veileder om innføring av læreplan i norsk for voksne innvandrere, Kristiansand kommune.