Organisering

God organisering er viktig for at minoritetsspråklige elever skal få opplæring tilpasset sine rettigheter og behov. Fylkeskommuner og skoler må ha den rette kompetansen og gode rutiner. Opplæringslova § 3-12. slår fast retten til særskilt språkopplæring i videregående opplæring. I paragrafen presiseres det at fylkeskommunen har plikt til å kartlegge, og at det er mulighet for å organisere innføringstilbud.

Under kan du lese mer om organisering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud. Det gis også eksempler på rutiner for gode overganger.

Les mer om Nyankomne 16-24
 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord