Nyhetssaker

Tilvenning i barnehagen

Les om hvordan Aursmoen barnehage arbeider for å gi barn og familier en god start i barnehagen.

Undervisningsressurser om rasisme

Folk i mange land demonstrerer mot rasisme. Her finner dere undervisningsressurser med fokus på rasisme og diskriminering.

Bli med på NAFOs språkkviss!

Hvor mange språk finnes det i verden? Hvilke språk kan du kjenne igjen? NAFO har laget en kviss om språk og flerspråklighet som kan brukes med klassen.

Sommarles 2020

Sommarens nasjonale lesekampanje startar 1. juni. Nytt i år er at NAFO har omsett informasjonsskriv til foreldre til mange språk.

Heim-skole-samarbeid

I august skal mange skolar ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?


Arrangementer

  • 25. august 2020Kommunenes erfaringer med introduksjonsprogrammet under Covid-19
  • 23. september 2020Språkdagkonferanse 2020: Kreative løsninger for å fremme kommunikasjon i språkopplæringen
  • 23. september 2020Language Learning in a Post-COVID World
AEC v1.0.4