Nyhetssaker karusell

 • Illustrasjon av grafitti. I midten står det Verdens kuleste ord. I en sirkel i hjørnet står det 20 og Nafo

  Verdens kuleste ord

  Underviser du i en flerspråklig klasse? Bli med i vår konkurranse. Send inn forslag til verdens kuleste ord!

 • Foto av den store konferansesalen på hotellet, The Hub. I det ene hjørnet er en rød sirkel hvor tallet 20 og Nafo er skrevet

  NAFOs jubileumskonferanse

  NAFO er 20 år. Vi inviterer til stor konferanse i Oslo 21. og 22. oktober. Hold av datoene! Mer informasjon kommer.

 • illustrasjon av elever som står oppe i et tre mens det står lærere rundt og på to stiger på hver side av treet. Lærerne holder puslespillbrikker som skal passe inn på stammen av treet.

  Tospråklig opplæring i fag

  Tospråklig opplæring i fag er et felles ansvar. NAFO har laget en kompetansepakke til bruk i skolenes utviklingsarbeid. Kompetansepakken inneholder blant annet en interaktiv opplevelse, animasjonsfilmer og faglige råd til lærere, skoeledere og skoleeiere.

 • Illustrasjon av en Lærer og en elev som sitter ved et bord og samtaler. På bordet ligger skolebøker oppslått.

  Traumereaksjoner som påvirker læring

  Lærere møter mange elever som har opplevd ulike former for traumatiske hendelser, blant annet som følge av krig og flukt. Vår nye kompetansepakke om traumer inneholder filmer, fordypningstekster og refleksjonsspørsmål som kan brukes i personalet på skolen.

 • Fotografi av Bryggen i Bergen. Gamle trehus i ulike farger ligger ved en kai med seilbåter.

  Samling i NAFOs skoleeiernettverk 2024

  Meld deg på NAFOs skoleeiernettverk i Bergen 25. og 26. april. Målgruppen er ansatte i kommunal eller fylkeskommunal administrasjon som ansvarlige for opplæring av flerspråklige elever. Påmeldingsfrist 12. april.

Tospråklig opplæring i fag

Tospråklig opplæring i fag er et felles ansvar. NAFO har laget en kompetansepakke til bruk i skolenes utviklingsarbeid. Kompetansepakken inneholder blant annet en interaktiv opplevelse, animasjonsfilmer og faglige råd til lærere, skoeledere og skoleeiere.

Traumereaksjoner som påvirker læring

Lærere møter mange elever som har opplevd ulike former for traumatiske hendelser, blant annet som følge av krig og flukt. Vår nye kompetansepakke om traumer inneholder filmer, fordypningstekster og refleksjonsspørsmål som kan brukes i personalet på skolen.

Verdens kuleste ord

Underviser du i en flerspråklig klasse? Bli med i vår konkurranse. Send inn forslag til verdens kuleste ord!

«Vi ser om dom flyter typ»

Josefin Nilsson har disputert med en avhandling hvor hun har sett på læreres mulighet til å utvikle en integrert fag- og språkopplæring for elever med svensk som andrespråk. I avhandlingen viser Nilsson hvor viktig de organisatoriske rammene er for hva læreren kan få til av integrert fag- og språkopplæring i klasserommet.

Den internasjonale Holocaustdagen

27. januar er den internasjonale Holocaustdagen. Les meir om den nasjonale minnesmarkeringa og få tips til korleis dagen kan markerast i barnehage og skule.

Hvordan snakke med barn om skremmende nyheter?

I filmen «Barn blir skremt av nyheter» forteller Jon-Håkon Schultz, professor 2 ved NAFO, om hvordan lærere og barnehageansatte kan snakke med barn om skremmende nyheter.

Arrangementer