Nyhetssaker karusell

Støttemateriell til ny rammeplan for SFO

For første gang er det kommet en rammeplan for SFO. NAFO har laget veiledningsmateriell knyttet til å ivareta, anerkjenne og synliggjøre språklig og kulturelt mangfold i SFO.

Skolekassa – nå også på somali

Nå utvider lenkeportalen Skolekassa med somali som språkvalg. På Skolekassa kan elever og deltakere med norsk som andrespråk selv navigere fram til læringsressurser.

Sommarles 2021

Sommarens nasjonale lesekampanje startar 1. juni. NAFO har omsett informasjonsskriv til foreldre til mange språk.

Forskning og eksempler på integrering i lokalsamfunnet

Hvordan skape gode inkluderende møteplasser og gjøre ulike idretts- og aktivitetstilbud mer tilgjengelige for alle? Forskningsprosjektet Cit-egration utforsker innovasjon i integrering i norske mangfoldige byer.

Norskopplæring med flerspråklig støtte

NAFO deltar i en tverrfaglig forskergruppe på OsloMet som har evaluert integreringstiltak i åtte kommuner. Et av funnene er at flerspråklig støtte kan bidra til å tilpasse opplæringen for voksne deltakere på spor 1.

Arrangementer