Nyhetssaker karusell

Flerspråklighet som ressurs

Møt lærer Marianne Gaasø som forbereder seg til å ta imot nyankomne elever i sin klasse. Hun bruker elevenes flerspråklighet som ressurs selv om hun ikke selv snakker disse språkene.

Kompetansepakke om kulturelt mangfold

Hvordan kan vi møte uenighet i klasserommet? Hvordan kan lærere vise anerkjennelse i faglige og sosiale samtaler med elever? Se forelesninger og diskuter.

Nye barn i barnehagen?

Mange barn og familier møter norsk barnehage for første gang i august. Hva kan barnehagene gjøre for å bli kjent, gi informasjon og se den enkelte familie i tilvenningsfasen?

Skolekassa på ukrainsk

Nå har ukrainsk blitt språkvalg på Skolekassa. La elevene følge lenker og øve seg på skolefag på ukrainsk og flere andre språk.

Arrangementer