Nyhetssaker

 • logo Sommerles.no

  Sommarles 2020

  Sommarens nasjonale lesekampanje startar 1. juni. Nytt i år er at NAFO har omsett informasjonsskriv til foreldre til mange språk.

 • voksne mennesker sitter i et møte

  Heim-skole-samarbeid

  I august skal mange skolar ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

 • to studenter og en lærer

  Nytt skoleår med tospråklige lærere

  Hvordan ivareta minoritetsspråklige elevers behov i planlegging av neste skoleår? Benytt de tospråklige lærernes erfaringer fra tiden med hjemmeskole i planleggingen.

 • Utviklingsmidler til Bildetema

  NAFO har i samarbeid med partnere i Danmark, Sverige og Island fått midler for å fornye den flerspråklige bildeordboka Bildetema.

Sommarles 2020

Sommarens nasjonale lesekampanje startar 1. juni. Nytt i år er at NAFO har omsett informasjonsskriv til foreldre til mange språk.

Heim-skole-samarbeid

I august skal mange skolar ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

Nytt skoleår med tospråklige lærere

Hvordan ivareta minoritetsspråklige elevers behov i planlegging av neste skoleår? Benytt de tospråklige lærernes erfaringer fra tiden med hjemmeskole i planleggingen.

Utviklingsmidler til Bildetema

NAFO har i samarbeid med partnere i Danmark, Sverige og Island fått midler for å fornye den flerspråklige bildeordboka Bildetema.

Eksamen våren 2020

Her finn du informasjon om privatisteksamen i norsk for elevar i vgo med kort butid i Noreg, og om bruk av LEXIN-ordbøkene på eksamen.


Arrangementer

 • Ingen kommende arrangement
AEC v1.0.4