Nyhetssaker karusell

 • Fotografi av Bryggen i Bergen. Gamle trehus i ulike farger ligger ved en kai med seilbåter.

  Samling i NAFOs skoleeiernettverk 2024

  25. og 26. april blir det samling for NAFOs skoleeiernettverk i Bergen. Målgruppen er ansatte i kommunal eller fylkeskommunal administrasjon som ansvarlige for opplæring av flerspråklige elever. Hold av datoene!

 • Studietilbod

  Vil du ta etter- eller vidareutdanning? Finn eit studietilbod innan fleirkulturelt mangfald eller andrespråkspedagogikk som passar for deg.

 • «Vi ser om dom flyter typ»

  Josefin Nilsson har disputert med en avhandling hvor hun har sett på læreres mulighet til å utvikle en integrert fag- og språkopplæring for elever med svensk som andrespråk. I avhandlingen viser Nilsson hvor viktig de organisatoriske rammene er for hva læreren kan få til av integrert fag- og språkopplæring i klasserommet.

 • En illustrasjon av logoen til Morsmålsdagen. På illustrasjonen er det skrevet: Visste du at det snakkes rundt 300 språk i Norge?

  Morsmålsdagen

  På morsmål.no finnes en samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet! Lag en stor eller liten markering av morsmålsdagen 2024.

 • jente med sekk sett bakfra

  Søking til videregående opplæring

  Har du minoritetsspråklige elever som skal søke skoleplass i videregående opplæring? Husk at søknadsfristen er 1. februar 2023!

«Vi ser om dom flyter typ»

Josefin Nilsson har disputert med en avhandling hvor hun har sett på læreres mulighet til å utvikle en integrert fag- og språkopplæring for elever med svensk som andrespråk. I avhandlingen viser Nilsson hvor viktig de organisatoriske rammene er for hva læreren kan få til av integrert fag- og språkopplæring i klasserommet.

Morsmålsdagen

På morsmål.no finnes en samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet! Lag en stor eller liten markering av morsmålsdagen 2024.

Sámi álbmotbeaivi

6. februar er Samenes nasjonaldag. Les om markeringa og finn undervisningsressursar for barnehage og skole.

Den internasjonale Holocaustdagen

27. januar er den internasjonale Holocaustdagen. Les meir om den nasjonale minnesmarkeringa og få tips til korleis dagen kan markerast i barnehage og skule.

Søking til videregående opplæring

Har du minoritetsspråklige elever som skal søke skoleplass i videregående opplæring? Husk at søknadsfristen er 1. februar 2023!

Arrangementer