Nyhetssaker karusell

 • Illustrasjon av skolekassa. Logoen til Skolekassa

  Skolekassa på ukrainsk

  Nå har ukrainsk blitt språkvalg på Skolekassa. La elevene følge lenker og øve seg på skolefag på ukrainsk og flere andre språk.

 • Flerkulturelt bibliotekmøte

  Nasjonalbiblioteket inviterer til Flerkulturelt bibliotekmøte hvor betydningen av mangfold i kulturell virksomhet belyses. NAFO gir tips til hvordan flerspråklige nettressurser kan benyttes i biblioteket.

 • Bilde av deltakerne på nettverkssamlingen

  Nettverk for PPT rettet mot VGO

  PP-rådgivere som jobber rettet mot VGO, har tatt initiativ til å etablere et nettverk med fokus på flerspråklige og flerkulturelle perspektiver.

Skolekassa på ukrainsk

Nå har ukrainsk blitt språkvalg på Skolekassa. La elevene følge lenker og øve seg på skolefag på ukrainsk og flere andre språk.

Nettverk for PPT rettet mot VGO

PP-rådgivere som jobber rettet mot VGO, har tatt initiativ til å etablere et nettverk med fokus på flerspråklige og flerkulturelle perspektiver.

Den internasjonale romdagen

8. april er den internasjonale romdagen. Her kan du lese meir om dagen og finne undervisningsressursar til barnehage og skole.

10 millioner til arbeid for ukrainske flyktninger

Regjeringen vil bevilge 10 millioner til NAFO øremerket arbeid for ukrainske flykninger. Midlene skal brukes til å styrke og tilpasse eksisterende tilbud til ukrainske barn, unge og voksne.

Arrangementer