Nyhetssaker karusell

Ny opplæringslov styrker elevers og voksnes rettigheter

Ny opplæringslov trer i kraft 1.8.2024, og nå er også forskriften klar. Retten til særskilt språkopplæring videreføres, og rettighetene til elever i grunnopplæringen og til voksne styrkes på flere områder.

FLORO-sertifisering er tilbake

Er du interesert i utredningsverktøy for flerspråklige barn, unge og voksne? Vi setter opp digitale sertifiseringskurs i FLORO.

Leselyst på Tøyen skolebibliotek

I anledning lansering av ny leselyststrategi deler Marte Tovsrud Syverinsen, skolebiblotekar på Tøyen barneskole, hvordan hun arbeider for å skape leseglede på Tøyen barneskole.

Tospråklig opplæring i fag

Tospråklig opplæring i fag er et felles ansvar. NAFO har laget en kompetansepakke til bruk i skolenes utviklingsarbeid. Kompetansepakken inneholder blant annet en interaktiv opplevelse, animasjonsfilmer og faglige råd til lærere, skoeledere og skoleeiere.

Traumereaksjoner som påvirker læring

Lærere møter mange elever som har opplevd ulike former for traumatiske hendelser, blant annet som følge av krig og flukt. Vår nye kompetansepakke om traumer inneholder filmer, fordypningstekster og refleksjonsspørsmål som kan brukes i personalet på skolen.

Arrangementer