Velg visning

Arrangement Views Navigation

Today

EPALE frokostseminar om flerspråklighet

EPALE Norge inviterer til frokostwebinar der tre spesialister på flerspråklighet i grunnopplæring for voksne kommer for å presentere kunnskap, erfaringer og ressurser, og for å samtale med andre fra sektoren. For mer informasjon og påmelding: EPALE frokostseminar om flerspråklighet | EPALE (europa.eu)

Fagsamling for PPT i VGO

Kurs- og konferansesenteret ved OsloMet, auditoriet Athene i 1. etasje Pilestredet 46, 0167 Oslo

23. og 24. mars arrangeres det fagsamling om PP-tjenesten som samarbeidspartner for skoler i møte med ungdom og familier med minoritetsbakgrunn.

Konferanse: Voksne med lite eller ingen skolegang

Nordisk nettverk for voksnes læring arrangerer konferanse for lærere, ledere, lærerutdannere og forskere som jobber med språkopplæring og grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne innvandrere med kort eller ingen skolegang.

NOA 2023: Forskningskonferanse om norsk som andrespråk

Konferansetema: Språkleg og kulturelt mangfald i utdanning.Konferansestad: Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, arrangerer den tiande NOA-konferansen om norsk som andrespråk. Vi er glade for at desse vil halde plenumsførelesingar:  Helle Pia Laursen, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet  Irmelin Kjelaas, Institutt for lærerutdanning, NTNU …