Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Siste tidligere Arrangementer

Disputas: Barnehagen som inkluderingsarena for foreldre med flyktningbakgrunn

Digitalt: Zoom

Anne Grethe Sønsthagen ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet, vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tittel på avhandlinga er: Leadership and responsibility: A study of early childcare institutions as inclusion arenas for parents with …