Kompetanseutvikling i barnehagen

NAFO har utviklet kurs som kan brukes i kompetanseutvikling av hele personalet i barnehagen. Kursene tar for seg ulike temaer og består av fagartikler, refleksjonsspørsmål, filmer, miniforelesninger og praksisoppgaver. Det er lagt opp til mye diskusjon og samarbeid. For å gjennomføre kursene er det derfor nødvendig at det settes av tid til dette. Det er anledning til å velge ett eller flere temaer.