FLORO – et flerspråklig utredningsverktøy

floro2

Hva er FLORO?

FLORO (Flerspråklig Ordminne, RAN og Ordrepetisjon) er et verktøy til hjelp i utredning av minoritetsspråklige elever for å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket eller avvikende språkutvikling, om spesifikke vansker knyttet til lesing og skriving som dysleksi, eller en kombinasjon av disse. FLORO kan som en del av en utredning si noe om mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning, slik den er definert i opplæringsloven §5.1. Prøvene er utarbeidet av Liv Bøyesen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet for PP-rådgivere, spesialpedagoger og tospråklige lærere.

Hva skal prøvene måle?

FLORO er kognitive prøver som skal måle ferdigheter en mener er nært knyttet til lesing og til lesevansker. Den tester ordminne, RAN (rask automatisert benevning) og ordrepetisjon.

Språk

Prøver er utarbeidet på følgende språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, kurdisk kurmanci/badini, kurdisk sorani, litauisk, norsk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk og vietnamesisk.

Hvem kan bruke FLORO?

NAFO holder kurs som sertifiserer til bruk av FLORO for PPT-ansatte, spesialpedagoger og tospråklige lærere. Prøvene er tilgjengelige for virksomheter der deltakerne er kurset og har fått kursbevis.
Kontaktperson: Helene Fulland

Les mer

«FLORO Kognitive språk- og leserelaterte prøver» av Liv Bøyesen.

Tilgang til FLORO

  • Innlogging og registrering
  • Registrering – for personer som er sertifiserte. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager før registreringen er godkjent.