Overgang fra barnehage til skole

Overgangen fra barnehage til skole er en stor omveltning for de fleste barn. Nyankomne og minoritetsspråklige barn kan være en ekstra sårbar gruppe. Et godt samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre kan lette overgangen og sikre en kontinuitet i utdanningsløpet. For barna er det viktig å bli kjent med skolen de skal begynne på. Det kan gjøres ved at skolen inviterer til møter med barna og deres foresatte før skolestart.

Skoleklubb på Hagaløkka skole

På Hagaløkka skole i Asker inviteres alle skolestartere med familier til Skoleklubb hver måned det siste halvåret før de begynner på skolen. Formålet med skoleklubben er at barna skal få delta i hyggelige skoleforberedende aktiviteter samtidig som de foresatte får mulighet til å bli kjent med hverandre og den skolen barna skal begynne på.

Overgangslærer

På Hagaløkka er det ansatt en overgangslærer som jobber to dager i uka i barnehagen og to dager på skolen. Det er overgangslæreren og lærere som skal ha elevene når de begynner i 1. klasse som har ansvar for Skoleklubben. Barna blir godt kjent med læreren før skolestart, og læreren kjenner til hvordan barna har vært involvert i lek og aktiviteter i barnehagen.

Skoleklubb

Hagaløkka skole inviterer alle skolestartere med foreldre til klubb en kveld i måneden det siste halvåret før oppstart. Klubben er ment som en møteplass der foreldre og elever kan bli kjent med skoleaktige aktiviteter. SFO er en viktig og naturlig del av skoleklubben. SFO er gjerne barnas første møte med skolen. Noen av aktivitetene er lagt opp for barn og foreldre sammen, og noen av aktivitetene er for foreldre og barn hver for seg. Blant annet får foreldre veiledning om hvordan de kan hjelpe barna med skolearbeidet hjemme.

Film om overgang barnhage-skole

I filmen ser du intervju med undervisningsinspektør Heidi Holter om hvordan Hagaløkka skole samarbeider med barnehagen om overgang fra barnehage til skole. 


Les en artikkel i Utdanningsnytt om skoleklubben her.

Informasjon på flere språk

Foreldre som ikke har erfaring med det norske skolesystemet kan ha nytte av informasjon på sitt morsmål.

Utdanningsdirektoratet har samlet informasjon om det norske barnehage- og skolesystemet rettet mot nyankomne på flere språk. Informasjonen kan dere bruke i dialog med nyankomne barn, elever og foresatte.
Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge (morsmål.no)

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen har NAFO samlet informasjon om norsk grunnskole. Materiellet finnes på flere språk og kan brukes som støtte i hjem-skolesamarbeidet. Informasjonen finnes som tekst og lyd.
Informasjon om norsk grunnskole (morsmål.no)

Kurspakke: Språkløyper ­– overgang fra barnehage til skole

I forbindelse med prosjektet Språkløyper er det laget en kompetansehevingspakke om overgang mellom barnehage og skole. Kompetansehevingspakken er delt i syv økter og del nummer seks handler om flerspråklige barn. Økten gir innsikt i andrespråksinnlæring, språkaktiviteter og kartlegging knyttet til minoritetsspråklige barns språkutvikling.
Gå til kurspakken Overgang fra barnehage til skole (uis.no).