Organisering

Avhengig av antall elever og størrelse på senteret organiseres grunnskole for voksne ulikt. Mange steder ser man nytten av et samarbeid mellom videregående opplæring og voksenopplæring om et godt tilbud, særlig for ungdom. Les mer i eksemplene under.

Samarbeid kommune – fylkeskommune

Larvik læringssenter – samarbeid med Thor Heyerdahl vgs om kombinasjonsklasse

Introduksjonssentret i Drammen – samarbeid med Åssiden vgs om kombinasjonsklasse

Vest-Lofoten videregående skole – kvalifisering til videregående opplæring

Arendal voksenopplæring – samarbeid med to videregående skoler

Innvandrarsenteret i Flora – samarbeid med Flora vgs om eksamensrettet grunnskoleklasse

Store voksenopplæringssentre

Nygård skole – tre trinn i grunnskoleavdelingen, leksehjelp og morsmålsassistent

Enhet for voksenopplæring, Trondheim kommune – ungdom 16-20: leksehjelp med mat, sosial kompetanse, bedre helse

Voksenopplæringa i Tromsø – skoleretta ungdomsklasse, samarbeid med bibliotek og foreninger

Ålesund voksenopplæringssenter – ett grunnskoleløp rettet mot jobb og ett mot utdanning

Kongsgård skolesenter – har 6 grunnskoleklasser

Oslo VO Sinsen – tilbyr en rekke rekke utdanningsprogram i videregående opplæring for voksne

Fredrikstad internasjonale skole – tospråklig opplæring i grunnskole for voksne

 

Mindre voksenopplæringssentre

Melhus Voksenopplæring – tilbudet må tilpasses elevmassen til enhver tid.

Bodø Voksenopplæring – innføringskurs til grunnskole, samtalevenn

Porsgrunn voksenopplæringssenter – gruppe for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn

Lillehammer læringssenter – basisår før grunnskole

Namsos Opplæringssenter – språkassistent, god studieteknikk og arbeidsvaner

Elverum læringssenter – leksehjelp, rådgivning, morsmålslærer

Elever kombinasjonsklassen
Bodø voksenopplæringVO Tromsø
Namsos
Gloppen opplæringssenter

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord