Lesing og skriving på tvers av fag

[two_third]

Et utviklingsprosjekt ved fire opplæringssteder

Kompetanse Norge gjennomfører et forsøk med utprøving av modulstrukturert grunnskoleopplæring i forberedende voksenopplæring. I tilknytning til forsøket har Kompetanse Norge gitt NAFO oppdraget å lede et pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til lesing og skriving på tvers av fag.

Målet med utviklingsarbeidet

Formålet med utviklingsarbeidet er å effektivisere lese- og skriveopplæringen i fagene og gi et bedre kunnskapsgrunnlag om praksis som kan være særlig effektiv i opplæring av grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving i fagene.

Deltakere i prosjektet

Det er fire opplæringssteder som deltar i prosjektet. De er forskjellige med hensyn til størrelse, noe som er positivt med tanke på overføringsverdi til andre voksenopplæringssentre. Deltakere i prosjektet er: Helsfyr VO i Oslo, Asker VO i Akershus, Levanger VO og Vikna VO. De to sistnevnte er begge i Trøndelag.

NAFOs arbeid i prosjektet

NAFO skal bistå opplæringsstedene med kompetanseheving og veiledning slik at skolene utvikler og etablerer en integrert og eksplisitt opplæring i lesing og skriving på tvers av fag.
NAFO skal bidra med å spre kunnskap om god praksis i lesing og skriving i fagene til øvrige skoler i forsøket.

Tidsplan

Prosjektet går over to år. Oppstart er høsten 2018 med avslutning våren 2020.

Prosjektet ble avsluttet sommeren 2020. Prosjektrapporten finner du her.

[/two_third]

[one_third_last]


[/one_third_last]