Nyhetssaker karusell

Språkstøtte for minoritetsspråklige elever i VGO

Flerspråklige elever kan ha behov for ulike typer språklig støtte når de skal lære språk og fag samtidig. Her finner du eksempler på hvordan du som lærer kan støtte eleven i skriving, praktisk arbeid, lesing og muntlige aktiviteter.

Tips til språkutviklende aktiviteter

Finn aktiviteter som kan få elever i videregående opplæring til å snakke og bruke språket i timen, uavhengig av hvilket fag det dreier seg om.

Tospråklig fagopplæring på nett

Har skolen din elever med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk eller naturfag på 8.–10-trinnsnivå? NAFO tilbyr opplæring på arabisk, somali og tigrinja. Søk innen 15. mai!

Kväänikansan päivä

NAFO gratulerer med kvenfolkets dag 16. mars! Se film som gir innblikk i historia til kvenane og lær ord og frasar på kvensk og finsk.

Arrangementer