Nyhetssaker karusell

Nye tilbud i Fleksibel opplæring høsten 2024

Har du nyankomne elever med rett på tospråklig opplæring i fag? Får ikke kommunen ansatt tospråklig lærer? Da kan Fleksibel opplæring være et aktuelt tilbud for dine elever.

Verdens kuleste ord

Underviser du i en flerspråklig klasse? Bli med i vår konkurranse. Send inn forslag til verdens kuleste ord!

Tospråklig opplæring i fag

Tospråklig opplæring i fag er et felles ansvar. NAFO har laget en kompetansepakke til bruk i skolenes utviklingsarbeid. Kompetansepakken inneholder blant annet en interaktiv opplevelse, animasjonsfilmer og faglige råd til lærere, skoeledere og skoleeiere.

Traumereaksjoner som påvirker læring

Lærere møter mange elever som har opplevd ulike former for traumatiske hendelser, blant annet som følge av krig og flukt. Vår nye kompetansepakke om traumer inneholder filmer, fordypningstekster og refleksjonsspørsmål som kan brukes i personalet på skolen.

Arrangementer