Studietilbod

Her er ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til opplæring av minoritetsspråklege barn, unge og vaksne i barnehage og skule.

Gorodenkoff/Adobe Stock

Fagskoler

Høgskolar

Høyskolen Kristiania
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Universitet

Utdanningsstipend for minoritetsspråklege lærarar

Skuleeigarar kan søke om utdanningsstipend mellom anna for minoritetsspråklege lærarar i skolen. Informasjon og ansvar for stipend ligg hos Utdanningsdirektoratet.