Studietilbod

Her er ei oversikt over studietilbod i Noreg knytt til opplæring av minoritetsspråklege barn, unge og vaksne i barnehage og skule.

Gorodenkoff/Adobe Stock

Fagskoler

Høgskolar

Høyskolen Kristiania

Universitet

Utdanningsstipend for lærarar

Skuleeigarar kan søke om Utdannings- og rekrutteringsstipend (udir.no). Informasjon og ansvar for stipend ligg hos Utdanningsdirektoratet.