Mangfold i barnehagen

Å bygge et inkluderende og mangfoldig miljø i barnehagen

Artikler å lese for barnehageansatte.

Mangfoldet i barnegruppen

Det er dette som er verden! av Anne Linn Bang. I denne artikkelen skriver artikkelforfatteren om hvor mangfoldig barnegruppa i en barnehage er og om viktigheten av å omfavne mangfoldet og utnytte de ressursene som ligger i det.

«Hvorfor og hvordan bør hudfarge være et tema i barnehagen?» er tittelen på en artikkel av Ragnhild Laird Iversen. Her kan du lese tanker rundt blant annet hvordan mangfoldet i samfunnet bør speiles i materiale og bøker i barnehagen.

Mangfold og inkludering i barnehagen, Læringsmiljøsenteret UiS

Anerkjennelse og tilhørighet

«-Jeg ønsker meg barnehager der flerkultur ikke handler om at vi henger opp flagg eller spiser eksotisk mat», skriver Anne-Linn Bang i denne artikkelen fra Utdanningsnytt. Hvordan barnehagen møter barna har mye å si for barnas tilhørighet til barnehagen og samfunnet rundt oss.

Flerspråklig arbeid

Et rikt og inkluderende språkmiljø er grunnleggende i en anerkjennende og mangfoldig barnehage. Les om språkmiljø og få tips og ideer til språkarbeid.

Aktiviteter og ressurser for et inkluderende leke- og læringsmiljø

Her finner du tips og ideer til hvordan barnehagen kan utvikle inkluderende leke- og læringsmiljøer, blant annet ved å synliggjøre mangfold og støtte barns ulike kulturelle uttrykk og identiteter.

Høytidskalender

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har publisert en oversikt over høytider. Høytidskalenderen 2021 gir ikke en komplett oversikt over alle høytidsdager som finnes i det flerreligiøse Norge, men over noen av de viktigste høytidsdagene.

Opplegg for barnehagen om Nasjonale minoriteter
Foto av et gammel lommeur

Norge undertegnet i 1995 Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. For at en folkegruppe skal kunne regne seg som nasjonal minoritet, må gruppa ha en langvarig tilknytning til landet. Norge har fem nasjonale minoriteter. Disse er jødene, kvenene/norskfinnene, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene.

På nettsida minstemme.no finner du opplegg for barnehage om hver av de nasjonale minoritetene. Oppleggene er laget av NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er beregnet på både barnehage og skole. Søk på barnehage i søkefeltet øverst på nettsiden. For hver av de fem nasjonale minoritetene er det laget en kort filmsnutt. Disse er ment som en åpner til å lære mer om de nasjonale minoritetene, og filmene egner seg godt til å se sammen i barnehagen. Det er også laget forslag til spørsmål i forkant og etterkant av filmene.

Informasjonsmateriell fra Utdanningsdirektoratet, Våre nasjonale minoriteter.

Prosjekt: Romanifolket/tatere i barnehage og skole
En dame med tørkle på hodet og sjal over skuldrene.

NAFO har i perioden 2010 – 2015 hatt et samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Taternes Landsforening. Prosjektets mål var å gjøre romanifolkets/ taternes kultur og historie kjent for barn og personale i barnehager og skoler, og å bedre forståelsen for denne nasjonale minoritetsgruppas situasjon også i dag. Prosjektene har vært gjennomført i barnehager i Larvik, Ringsaker, Elverum, Skien, Askim og Sarpsborg.

Med utgangspunkt i erfaringer fra barnehageprosjektene har prosjektleder Anne – Mari Larsen, DMMH, laget et veiledningshefte til temaarbeid om romanifolket/tatere i barnehagen. Dette finner du på nettsiden til DMMH. Der kan du lese mer om prosjektene på nettsidene til DMMH.

Fra musikk til språk
En barnehagelærer spiller gitar. Det er samlingsstund i barnehagen.

Det er klart for felles musikksamling med små og store fra to hus i Bergen som til sammen er Marken barnehage. Det er et stykke å gå fra det ene huset til det andre, så derfor blir det noen uker mellom hver gang alle samles. I mellomtiden har alle sunget, danset og lekt på avdelingene og i samlinger på det enkelte hus.

Når introen blir spilt av barnehagens egen musikergruppe til den første sangen, vet alle hvilken sang som kommer! Les mer om musikksamlingene her.

Les om prosjektet Fra musikk til språk i Første steg.

Du store verden! Førresfjorden barnehage

I arbeidet med å synliggjøre barnehagens språklige og kulturelle mangfold, fikk personalet i Førresfjorden barnehage oppleve at barna framsto med en ny stolthet og tydelighet i barngruppa. De startet prosjektarbeidet sitt med tittelen ”Du store verden!” og arbeidet med å utvikle en pedagogikk der nettopp ulike språklige, kulturelle og religiøse utrykk skulle synliggjøres i barnehagens hverdagsliv.

Les mer om arbeidet med «Du store verden!».

Joik i barnehagen

I denne ressursen fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen får du fire praktiske eksempler på innhold og fremgangsmåte i hvordan barna kan lære joik i barnehagen. Her får du tips, lydfiler, filmer og annet digitalt materiell.
Joik i barnehagen