Nye barn i barnehagen?

Mange barn og familier møter norsk barnehage for første gang i august. Hva kan barnehagene gjøre for å bli kjent, gi informasjon og se den enkelte familie i tilvenningsfasen?

Foto: Rawpixel.com / Adobe Stock

Mange barn skal begynne i barnehagen i august. En del foresatte synes det kan være vanskelig å levere fra seg barnet sitt til mennesker de ikke kjenner, særlig hvis de ikke er kjent med den norske barnehagen fra før. For denne gruppen foreldre er det ekstra viktig å bli godt kjent, og at barnehagen gir god informasjon og ser den enkelte familie og deres behov i tilvenningsfasen.

Bli kjent og trygg foreldrene

Mange barnehager pleier å starte tilvenningen tidlig, og nye barn og foreldre er på besøk i løpet av våren. Andre barn og foreldre har sitt første møte med barnehagen ved oppstart. Det kan ha stor betydning for foreldrene som ikke er kjent med norsk barnehage blant annet å få informasjon om hva barnehage er på sitt språk

Nye foreldre som kanskje ikke snakker så godt norsk, trenger først og fremst informasjon om at barnehagen er et trygt sted for barna å være. Det er ikke sikkert at foreldrene vet at de ansatte i barnehagen har god omsorg og leser barna ut ifra kroppsspråk og signaler for å ivareta dem på best mulig måte. Derfor er det viktig å trygge foreldrene på at barnehagen sin viktigste oppgave er å ivareta barna.

Bruk tolk

Det kan ofte være lurt å ha en av de første samtalene med foreldrene på deres morsmål ved hjelp av tolk, eller sammen med en ansatt i barnehagen som snakker samme morsmål som foreldrene. Ved å bruke tolk kan man unngå misforståelser og foreldrene kan lettere spørre om det de lurer på. 

Les mer om Tolking i offentlig sektor (imdi.no)

Spør foreldrene hvordan de ønsker informasjon

Det kan være hensiktsmessig å spørre særlig de foreldrene som ikke snakker så godt norsk, hvordan de ønsker informasjon. Noen liker best å få informasjon skriftlig fordi det er lettere å bruke tid på å finne ut hva som står skrevet. Andre kommer fra en mer muntlig tradisjon og vil helst ha informasjonen muntlig. På morsmal.no finnes noe generell skriftlig informasjon til foreldre oversatt til flere språk. Det kan også være lurt å sende foreldrene bilder gjennom dagen, slik at foreldrene kan få større innblikk og mulighet til å involvere seg i det som skjer i barnehagen.

Ressurser på flere språk fra morsmål.no

Informasjon om norsk barnehage på flere språk

  • Hvordan fungerer en norsk barnehage? Informasjonsfilm fra Trondheim. Filmen er på norskengelsktigrinja og arabisk. (youtube.com)
  • Barnehage i Norge. Informasjonsfilm laget av Voksenopplæringen i Notodden kommune. Filmen er på norskpolsk, persisktagalog og arabisk. (youtube.com)

Filmene kan brukes informativt eller som utgangspunkt for å snakke om blant annet forventninger.

Ta hensyn til familienes individuelle behov

Det er viktig at de ansatte skaper god dialog med foreldrene for å finne ut hvordan tilvenningen bør foregå. Tidligere har mange barnehager hatt praksis med å ha tilvenning med foreldrene i barnehagen i tre dager. Denne metoden er det flere og flere som går bort fra fordi den gir lite rom for individuelle behov og forskjeller hos barna. Noen barn trenger lengre tid sammen med foreldrene sine i tilvenningsfasen, mens andre blir fortere trygge. Derfor må barnehagene gi rom for forskjeller, samarbeide med foreldrene, og evaluere underveis hvordan tilvenningen skal foregå for hvert enkelt barn.

Les mer