Fleksibel tospråklig opplæring i matematikk og naturfag

NAFO tilbyr tospråklig fagopplæring på nett. Det er fortsatt mulig å søke om å delta i skoleåret 2022/23.

NAFO tilbyr nettbasert tospråklig fagopplæring på 8.–10.-trinnsnivå i prosjektet Fleksibel opplæring. Elevene/deltakerne får undervisning i sanntid med tospråklige lærere på nett, og de får tilgang til en læringsplattform med ressurser på norsk og morsmål. Det er fortsatt mulig å søke om å delta i skoleåret 2022/23.

Skoler som ikke får tak i tospråklige lærere

Fleksibel opplæring er et tilbud til skoler som har forsøkt å ansette tospråklige lærere, men som ikke har lykkes med det.

Som rektor setter jeg stor pris på muligheten til å kunne delta i et slikt tilbud. Som skole i periferien har vi få muligheter til å knytte til oss lærere med spesialkompetanse i ulike morsmål. Det at vi kan tilby en nettbasert løsning, assistert av våre ansatte, beriker tilbudet til de aktuelle elevene på en svært god måte. Tilbudet setter oss i stand til å tilby en mer variert skolehverdag med mer tilpassa undervisning. 

Øystein Myksvoll Lande, rektor på Hvaler barne- og ungdomsskole

Skoler som ikke har tilgang på tospråklige lærere, nyter godt av dette tilbudet. Vi har elever som ikke kan særlig mye norsk enda, men gjennom denne ordningen kan de følge undervisning likevel. Og de gleder seg til undervisningen.

Andreas Brynjeng Sandvik, lærer ved Hvaler barne- og ungdomsskole

Om tilbudet

Fleksibel opplæring består av tospråklig fagopplæring på nett og faginnhold på 8.–10.-trinnsnivå via læringsplattformen Digilær. Elever som deltar i Fleksibel opplæring, følger sanntidsundervisning på nett på sitt morsmål. I tillegg til sanntidsundervisningen har elevene tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen.

Opplegget er fleksibelt, og jeg som lærer kan bestille flere timer til elevene. Dessuten hjelper Digilær oss lærerne til oppfølgingen av eleven, en støtte som kommer godt med i en hektisk hverdag.

Som lærer kan jeg bestemme hva som blir gjort i de forskjellige undervisningstimene jeg bestiller, og de faste timene i uka går etter årsplanen til Digilær

Andreas Brynjeng Sandvik, lærer ved Hvaler barne- og ungdomsskole

Innholdet på læringsplattformen består av korte undervisningsfilmer, ordlister med sentrale begreper, fagtekster, oppgaver på norsk og morsmål. Elevene utvikler faglig forståelse i norsk ved hjelp av morsmålet sitt både gjennom undervisningen og det tospråklige læringsmateriellet som er tilgjengelig på plattformen. Her er noen eksempler på materiell fra plattformen:

Fokusord i naturfag: nervesystemet

Fokusord i matematikk: figur, vinke, vinkelbein, vinkelbue, grader

Matematikkhefte: ligninger på arabisk

Målgruppe

Tilbudet er skreddersydd for elever (og deltakere) med kort botid i Norge som på grunn av begrensede norskkunnskaper ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Dette kan gjelde:

  • elever i grunnskolen med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven
  • elever i videregående opplæring med vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven som går i innføringstilbud eller kombinasjonsklasser
  • deltakere i voksenopplæringen med behov for språklig tilrettelegging og tilpasset opplæring.

Skoler/skoleeiere som har forsøkt å få tak i tospråklige lærere uten å lykkes i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja), kan søke om å delta i Fleksibel opplæring.

Søknad og kostnader

For skoleåret 2022/2023 er det ingen søknadsfrist. Opptaket er løpende.

For å delta i begge fagene koster det 7000,- totalt per elev per år.

NB! Les om Fleksibel opplæring og kriterier for deltakelse på Digilærs nettside før dere søker.

Søknadskjema til Fleksibel opplæring 2022/2023 (nettskjema.no)

Les mer om Fleksibel opplæring

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med:

Portrettbilde av Marit Lunde

Marit Lunde

Senterleder
malu@oslomet.no