Fleksibel tospråklig opplæring i matematikk og naturfag

NAFO tilbyr tospråklig fagopplæring på nett. Det er fortsatt mulig å søke om å delta i skoleåret 2022/23.