Velg visning

Arrangement Views Navigation

Today

Opptak av webinar: Med rom for språklig og kulturelt mangfold- en praksisnær tilnærming

Velkommen til det femte webinaret i Oslo kommune sin serie med fem webinarer om temaet mangfold og inkludering skoleåret 2021 - 22. I dette webinaret runder Thomas Eri (OsloMet) av "Med rom for språklig og kulturelt mangfold- en praksisnær tilnærming". Opptak fra forrige webinar: Flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser …

Gratis

Flerkulturelt bibliotekmøte

Nasjonalbiblioteket inviterer til Flerkulturelt bibliotekmøte hvor betydningen av mangfold i kulturell virksomhet belyses. NAFO gir tips til hvordan flerspråklige nettressurser kan benyttes i biblioteket.

Språkdagkonferanse 2022

Fremmedspråksenteret i samarbeid med Institutt for språk, litteratur og kultur (SLIK), ved Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterer til konferanse med temaet:Demokrati og medborgerskap i språkundervisningen Konferansen retter seg i første rekke mot engelsk- og fremmedspråklærere i grunn- og videregående skole og lærerutdannere, men alle interesserte er velkomne.

Seminar om bruk av skjønnlitteratur i det flerspråklige klasserommet

Hvordan skjønnlitteratur brukes i det flerspråklige klasserommet er et lite utforsket tema. Lene Anundsen fra Universitetet i Agder har nylig disputert med en doktorgrad om tematikken. I seminaret vil hun med eksempler fra avhandlingen, vise hvordan lærere kan bruke elevers tidligere erfaringer som en ressurs i arbeid med litteratur. I tillegg har hun undersøkt hvordan …