Tospråklig opplæring i fag

Tospråklig opplæring i fag er undervisning i ett eller flere fag på norsk og et språk eleven behersker. Målet er at den tospråklige opplæringen skal bidra til progresjon i faget mens elevene holder på å lære seg norsk. Opplæringen blir gitt av tospråklige lærere. Retten til tospråklig opplæring baseres på et vedtak om særskilt språkopplæring.

NAFO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en kompetansepakke i tospråklig opplæring i fag som retter seg mot tospråklige lærere, faglærere, lærere i forsterket norsk, skolens ledelse og skoleeier. For at tospråklig opplæring i fag skal fungere til det beste for elevene, bør hele skolen i samråd med skoleeier samkjøre denne opplæringen. I kompetansepakken inngår faglige råd og en tospråklig opplæringsmodell med blant annet ulike ressurser, animasjonsfilmer og refleksjonsspørsmål til bruk i skolenes utviklingsarbeid.

Vi anbefaler å starte med  Kan du knekke koden? – en interaktiv opplevelse, som viser hvor viktig det er å få støtte og undervisning på et språk vi forstår når vi skal løse en oppgave.

Kan du knekke koden?

Hvordan er det å lære fag på et språk du ikke behersker så godt? Prøv undervisning i matematikk på kinesisk 

En illustrasjon av et klasserom. I den ene enden av klasserommet er en tavle. På tavla er det skrevet noe med kinesiske tegn. Ved tavla står en lærer med briller ned på nesa som hun kikker over.

Samarbeid om tospråklig opplæring

  • Planlegging 
  • Undervisning (bromodellen) 
  • Evaluering 
En illustrasjon av en sirkel bestående av tre piler. Planlegging, undervisning og evaluering utgjør hver sin del av sirkelen som kan snurre som et hjul i pilenes retning med klokka.

Faglige råd

  • Skoleeiere
  • Skoleledere
  • Lærere
Illustrasjon av en gruppe mennesker. Ved en tavle står ei kvinne og en mann. De underviser eller snakker om et tema. De ser utover en gruppe mennesker som sitter på stoler og ser på de to som står ved tavla. Alle personene er voksne, de er et personale ved en skole eller skoleledere på et møte.
  • Kontrastive beskrivelser inneholder en rekke bøker og artikler der norsk sammenlignes med andre språk som er førstespråk for mange elever i norske skoler.  

Fagbøker, fagartikler og rapporter om tospråklig opplæring i fag: