Kan du knekke koden?

Velkommen til «Kan du knekke koden?», en interaktiv opplevelse som utfordrer deg til å dykke inn i verdenen av tospråklig opplæring i fag. 

Har du noen gang lurt på hvordan det føles å være i et klasserom der hvert ord virker som en gåte? Forestill deg å sitte i et klasserom omgitt av kinesiske tegn mens du prøver å navigere gjennom en matematikktime. Dette er ikke bare et ukjent språk, men du må også løse matteoppgaver for å «komme deg ut» av klasserommet. 

Men frykt ikke! Du er ikke alene på denne reisen. En virtuell tospråklig lærer vil guide deg. Tar du utfordringen? Klarer du å knekke koden? Bli med oss på denne spennende reisen og finn ut! 


Åpne tilgjengelighetsmeny her
  1. Hvordan føltes det å løse oppgavene på et språk du ikke behersker godt? Nevn én ting du vil ta med deg fra denne opplevelsen og begrunn hvorfor.  
  2. Hvordan kan språkbarrierer påvirke elevenes selvtillit og motivasjon i læringssituasjoner? Hvilke strategier, støtte eller ressurser mener du kan hjelpe elever med å overvinne språklige hindringer i fag?  
  3. Hva mener du er de viktigste fordelene ved tospråklig opplæring i fag? 
  4. I hvilken grad er skolens nåværende undervisningsmetoder tilpasset de ulike behovene til minoritetsspråklige eller flerspråklige elever? Hva kan forbedres? 
  5. Hvordan kan skolen integrere elevenes flerspråklighet i undervisningen for å fremme bedre forståelse og læring? 
  6. Hvilken rolle spiller bevissthet om språklig og kulturelt mangfold blant skoleansatte i å skape et inkluderende læringsmiljø?