Veiledningsfilmer til Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Har du elever som ikke kan nok norsk til å følge den ordinære opplæringen? Vil du lære mer om Utdanningsdirektoratets Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (KGN)? NAFO har i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, Høgskolen i Innlandet og NTNU laget veiledningsfilmer om kartleggingsverktøyet.

Teaser – Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

I denne korte filmen får du en liten smakebit av innholdet ressursen.  

Miniforelesninger

Introduksjon til kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Denne miniforelesningen gir en introduksjon til Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Line-Marie Holum fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet forteller blant annet om:  

 • hvem verktøyet er ment for 
 • hva verktøyet brukes til 
 • Samtaleguide for nyankomne minoritetsspråklige elever
 • kartlegging av norskferdigheter
 • hvor lenge en elev har rett på særskilt språkopplæring
 • hvem som bør kartlegge 
Andrespråkslæring

Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk skal brukes for å kartlegge norskutviklingen til elever som lærer norsk som andrespråk. For å kunne ha nytte av verktøyet må lærere vite noe om hvordan et andrespråk læres. I denne miniforelesningen gir Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Innlandet en kort innføring i hva andrespråkslæring er, og hvordan dette er synliggjort i kartleggingsverktøyet. Hun snakker blant annet om:

 • hva som menes med tilstrekkelige ferdigheter i norsk
 • andrespråkslæring som en kreativ prosess
 • at ferdigheter utvikles i ujevnt tempo
 • sammenligning av norsk med andre språk
 • andrespråkslæring som normal språkutvikling
Dynamisk vurdering

Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk er et dynamisk verktøy som lærere kan bruke i vanlige hverdagslige læringsaktiviteter. I denne miniforelesningen forteller Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Innlandet om hva dynamisk vurdering er og hvordan det kan brukes. Sentrale stikkord i forelesningen er:

 • stillasbygging og støtte
 • progresjon
 • observerbare størrelser
 • profesjonelt skjønn og vurderingsfelleskap
 • sammenheng mellom vurdering og undervisning
Kartlegge muntlig kommunikasjon

Muntlig kommunikasjon er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Irmelin Kjelaas fra NTNU blant annet om:  

 • hvorfor det er viktig å kartlegge muntlig kommunikasjon 
 • de fire delferdighetene muntlige sjangre, samtaleferdigheter, refleksjon rundt kommunikative konvensjoner og språklig variasjon  
 • hvordan progresjonen er fra nivå 1-3 
Kartlegge ordforråd

Ordforråd er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Irmelin Kjelaas fra NTNU blant annet om:

 • hvorfor det er viktig å kartlegge ordforråd 
 • ords innholds-, form- og bruksside 
 • ulike typer eller kategorier ord  
 • morfologi (bøyning, avledning og sammensetning) 
 • språk- og ordlæringsstrategier  
 • hvordan progresjonen er fra nivå 1-3 innenfor de ulike delferdighetene

Et praksiseksempel: Kartlegging av ordforråd i praksis

I denne filmen møter vi to lærere ved Sagene skole som nettopp har tatt i bruk Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Vi får være med ungdomsskolelærer Thorbjørn Anvik inn i samfunnsfagstimen og se hvordan han bruker informasjon han får fra undervisningen til å kartlegge elevenes ordforråd. Vi ser også hvordan to lærere samarbeider om kartleggingen i etterkant. 

Filmen er laget av NAFO og Medieseksjonen på OsloMet i samarbeid med Oslo kommune, Høgskolen i Innlandet og NTNU.

Les mer om Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)

Vanlig stilte spørsmål om Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (NAFO)

Ressursen er under utvikling. Filmer om lesing, skriving, uttale og Samtaleguiden kommer i 2024.