Flerspråklighet som ressurs – filmserie med oppgaver

I overordnet del av læreplanverket står det at «Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet». I denne filmserien møter vi lærere og elever i flerspråklige klasserom som deler erfaringer om bruk av flerspråklighet i opplæringen. Vi møter også forsker Joke Dewilde som forteller hva forskningen sier om flerspråklighet som ressurs i skolen.

Episode 1: Hvorfor slippe til flere språk i klasserommet? 

Laget av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, 2022
Lengde: 4:46

Refleksjonsspørsmål til filmen

I overordnet del av læreplanverket står det at «Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet.» (udir.no)

 1. Hvordan kan vi forstå dette sitatet?
 2. Hva betyr dette sitatet i din profesjonsutøvelse?

Episode 2. Hvordan kan lærere legge til rette for flerspråklighet i klasserommet?  

Elevene er eksperter på sin flerspråklighet, mens lærere kan være «detektiver» og legge til rette for at flerspråklighet brukes som en læringsstrategi. I denne filmen ser vi nærmere på Språkportrettet som et verktøy for å bli kjent med elevenes språklige repertoar. Vi møter blant annet elever og lærer Umran Dede på Sofienberg ungdomsskole.  

Laget av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, 2022
Sofienberg ungdomsskole, Oslo
Lengde:
7:15

Oppgaver til filmen
 1. Lag ditt eget språkportrett. Presenter det gjerne for elevene dine.
 2. La elevene lage sine egne språkportrett.
 3. La elevene sitte i grupper og presentere sine språkportrett for hverandre.
 4. Transspråking er å bruke flere språk om hverandre, sier forsker Joke Dewilde i filmen. Hvordan kan du bruke transspråking strategisk i din undervisning?   

Last ned maler til Språkportrett:

Mitt språkportrett (nafo.oslomet.no)
Sprachporträt / Language portrait (heteroglossia.net)

Episode 3: Lærer Marianne forbereder seg på å ta imot nyankomne elever

Marianne Gaasø har jobbet med flerspråklige elever i 20 år. De siste 15 årene har hun vært spesielt opptatt av elever som er nye i Norge. I denne filmen forbereder hun seg til å ta imot nyankomne elever. Hun forteller om hvordan hun bruker elevenes flerspråklighet som ressurs selv om hun ikke selv snakker disse språkene.

Laget av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, 2022
Brandengen skole, Drammen
Lengde: 9:45

Lenker til flerspråklige ressurser omtalt i filmen

Flerspråklige plakater – morsmål.no (morsmal.no) – blant annet velkommen-plakat, hei-plakat og ordet «Fred» på flere språk.

Veilederkorpset skole – Språkplakater (google.com) – Plakater med «Lær et par ord på…». Finnes på mange ulike språk.

morsmål.no – (morsmal.no) – Mange ulike opplegg knyttet til tospråklig undervisning og informasjonsmateriell på flere språk.

Barnebøker for Norge (barneboker.no) – Enkle afrikanske fortellinger med bilde, tekst og lyd.

Tiny Books | Vaikų žemė (vaikuzeme.lt) – Små bøker på baltiske språk, også ukrainsk og engelsk.

Pepper&Carrot (peppercarrot.com) – Tegneserie på 59 språk

We Don’t Talk About Bruno (In 21 Languages) (From «Encanto») – YouTube – Kjente sanger fra ulike Disneyfilmer finnes i flerspråklige versjoner og er lette å søke opp på youtube.

70 People Show How to Count to Ten in Their Country | Condé Nast Traveler – YouTube – Det finnes mange ulike fraser du kan søke opp på Youtube, som «count to 10 multilanguange».

Oppgaver til filmen
 1. Hva gjøres på deres skole for at elevene skal oppleve tilhørighet ved bruk av flere språk?
 2. Hvordan kan flerspråklighet synliggjøres i klasserom og på skoler også for eldre elever?
 3. Lærer Marianne viser i filmen eksempler på flerspråklige ressurser. Hvilke flerspråklige ressurser finnes i dine undervisningsfag? 

Episode 4: Strategisk bruk av språk som støtte 

Laget av NAFO og Medieseksjonen ved OsloMet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, 2022
Thor Heyerdahl vgs. Larvik
Lengde:
8:54

Mal for tokolonneskjema

Last ned mal for tokolonneskjema (pdf)

Oppgaver til filmen
 1. Hvordan kan du bruke begrepsplakater og tokolonneskjema når fagspråket skal læres i dine undervisningsfag? 
 2. Hvordan kan elevene bruke transspråking som støtte i opplæringen når de leser, skriver og snakker?  
 3. Hvordan kan elevene være hverandres språkhjelpere i dine undervisningstimer? 
hei på mange språk på en dus bakgrunn av smilende ungdommer