Kontrastive analyser

Albansk
Husby, Olaf: En kort innføring i albansk, Tapir forlag 1999

Amharisk
Solberg, Liv Karin: Amharisk – norsk kontrastiv grammatikk, Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus 1994

Arabisk
Mejdell, Gunvor: «Arabisk – norsk kontrastiv grammatikk». I Hvenekilde, Anne (red):Med to språk, Cappelen 1990

Berbersk
Endresen, Rolf Theil: «Berbersk – norsk kontrastiv grammatikk». I Hvenekilde, Anne (red):Med to språk, Cappelen 1990

Bosnisk / kroatisk / serbisk
Mønnesland, Svein: «Serbokroatisk – norsk kontrastiv grammatikk». I Hvenekilde, Anne (red):Med to språk, Cappelen 1990

Filipino
Husby, Olaf: En kort innføring i filipino, Tapir forlag 2000

Finsk
Buland, Eva S.: Mellomspråksanalyse med kontrastiv grammatikk finsk – norsk, Studentarbeid i migrasjonspedagogikk, Høgskolen i Bodø 1996

Hindi
Kristiansen, Knut: «Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk». I Hvenekilde, Anne (red):Med to språk, Cappelen 1990

Wiull, Hans Olaf: «Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og hindi». VOX 2006

Kinesisk
Husby, Olaf og Fufen Jin: Innføring i kinesisk for nordmenn: innføring i norsk for kinesere, Tapir forlag 2006

Latvisk
Danemark, Nils: «Latvisk og norsk – ei stutt samanlikning». INOAnr. 19/1994, Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (distribueres nå av Novus forlag)

Persisk
Husby, Olaf: Norsk – persisk kontrastiv grammatikk, Friundervisningens forlag 1989

Wiull, Hans Olaf: «Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og persisk». VOX 2008

Panjabi
Kristiansen, Knut: «Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk». I Hvenekilde, Anne (red):Med to språk, Cappelen 1990

Polsk
Biskup, Zofia: «Noen grunnleggende forskjeller mellom polsk og norsk». INOAnr. 6/1988, Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (distribueres nå av Novus forlag)

Tveit, Roy G.: «Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål». Tapir Akademisk Forlag, 2011

Russisk
Grønland, Elena: «Hva er vanskelig for russisktalende studenter i norsk grammatikk?» INOAnr. 15/1992, Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (distribueres nå av Novus forlag)

Spansk
Ladrero, Carmen: Spansk – norsk kontrastiv analyse, Friundervisningens forlag 1990

Somali
Husby, Olaf: En kort innføring i somali, Tapir forlag 2001

Wiull, Hans Olaf: «Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og somali». VOX 2006

Tamilsk
Husby, Olaf og Elisabeth Silva: Tamilsk grammatikk, Friundervisningens forlag 1992

Thai
Andersen, Hilde: «Thai – norsk. Kontrastiv fonologisk analyse for lærere som underviser i norsk som andrespråk». INOAnr. 4/1987, Institutt for norsk som fremmedspråk, Universitetet i Oslo (distribueres nå av Novus forlag)

Wiull, Hans Olaf: «Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og thai». VOX 2009

Tyrkisk
Brendemoen, Bernt: «Tyrkisk – norsk kontrastiv grammatikk». I Hvenekilde, Anne (red):Med to språk, Cappelen 1990

Tysk
Tveit, Roy G.: «Å lære norsk når polsk og tysk er morsmål». Tapir Akademisk Forlag, 2011

Urdu
Kristiansen, Knut: «Hindi-urdu og panjabi – norsk kontrastiv grammatikk». I Hvenekilde, Anne (red): Med to språk, Cappelen 1990

Vietnamesisk

Andenæs, Ellen: «Vietnamesisk og norsk språkstruktur». I Hvenekilde, Anne og Else Ryen (red):”Kan jeg få ordene dine, lærer?”, LNU/Cappelen 1984

Bruland, Johan et al.: Norsk – vietnamesisk kontrastiv grammatikk, Friundervisningens forlag 1979

Husby, Olaf: Vietnamesisk grammatikk: en innføring i vietnamesisk grammatikk sett med norske øyne, Friundervisningens forlag 1991

Rosén, Victoria: Vietnamesisk. En kontrastiv og typologisk introduksjon, Tapir forlag 1999

Wiull, Hans Olaf: «Bli bedre i norsk – se forskjellene mellom norsk og vietnamesisk». VOX 2007

Beskrivelser som omfatter mer enn ett språk / generelle beskrivelser

Husby, Olaf (2017): Innvandreres morsmål. En ressursbok for lærere. Fagbokforlaget (inneholder beskrivelser av albansk, dari, rumensk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk)

Bøyesen, Liv (2000): «Kort oversikt over vietnamesisk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu«. I Lærerveiledning. Småskolen, Cappelen (Lærerveiledningen inneholder fagstoff om undervisning i norsk som andrespråk i småskolen.)

Eriksen, Pål Kristian (2019): Nye språk i Norge – en språkoddyssé, PAX forlag (inneholder beskrivelser av flere av store innvandrerspråk i Norge)

Lie, Svein (1990): Kontrastiv grammatikk – med norsk i sentrum, Novus forlag (tar for seg en rekke forskjeller mellom norsk og andre språk)

Imenes, Sonja Strømme og Arne Torvik (1989): Norsk som andrespråk. Språk- og kulturbakgrunn, Aschehoug (inneholder kontrastive beskrivelser av norsk – vietnamesisk, norsk – kinesisk og norsk – thai)

Mac Donald, Kirsti og Else Ryen (2008): Strukturer i morsmål og målspråk. I Selj, Elisabeth og Else Ryen (red.): Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Akademisk Forlag.

Wiull, Hans: To oppstillinger over kontrastive emner (2006), distribueres gratis av VOX (her sees setningsbygning og pre-/postposisjoner i persisk, hindi, vietnamesisk og somali i forhold til norsk)

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord